Sist uke ble det holdt statsråd for første gang siden sommeren. En av postene som der ble besatt, er en posisjon man med en dæsj velvillighet kan kalle Norges nest mektigste byråkratstilling. 

Øverst i hierarkiet sitter regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo. Deretter følger formelt sett alle departementsrådene, men i mange praktiske spørsmål vil det være ekspedisjonssjefen ved administrativ- og konstitusjonell avdeling på Statsministerens kontor som departementene forholder seg til.

Følger gamlesjefen

Denne jobben har altså nå lagdommer i Borgarting, Therese Steen, fått. Steen kom til Borgarting så sent som i 2016, etter ni år ved innenriksavdelingen på SMK. Innenriksavdelingen ble den gang ledet av nåværende regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo.

Steen etterfølger Heidi Heggenes, som før sommeren ble utnevnt til departementsråd i Justisdepartementet.

– Hvorfor vil du heller være byråkrat enn dommer? 

– Det har ikke på noen måte vært kjedelig i lagmannsretten, snarere tvert imot. Grunnen til at jeg likevel søkte meg til SMK var at dette var en sjanse jeg bare måtte ta. Jeg kjenner SMK godt fra før, og visste at stillingen byr på spennende ansvarsområder og mange utfordringer, sier Steen.

Mindre kontroll

I tillegg til å være lagdommer, leder Steen Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Hun er også medlem av lovutvalget for IKT-sikkerhet.

– Jeg kan ikke sitte som leder av Kommunikasjonskontrollutvalget etter at jeg tiltrer som ekspedisjonssjef. Jeg har tatt kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet om dette, og det vil bli oppnevnt en ny leder av utvalget.

– Hva med IKT-sikkerhetsutvalget?

– Mesteparten av de reelle diskusjonene i utvalget vil være avsluttet før jeg tiltrer stillingen som ekspedisjonssjef, og jeg vil derfor fortsette som medlem av utvalget fram til det avgir sin utredning i desember 2018, sier Steen.

Nye dommere

I statsråd sist fredag ble det for øvrig utnevnt fem nye dommere. Disse er:

  • Toril Andersson, utnevnt til tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett
  • Morten Miland Thomsen, utnevnt til tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett, Nedre Telemark tingrett, Vest-Telemark tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett.
  • Tormod Anders Sletten og Anniken Mellegaard Douglass, utnevnt til lagdommere ved Frostating lagmannsrett. 
  • Steinar Langholm, utnevnt til sorenskriver ved Kristiansand tingrett.