Det vakte global oppsikt da Dagens Næringsliv i 2018 skrev at strømmegiganten Tidal skulle ha manipulert spillelistene, slik at det så ut som om enkelte artister var spilt mye mer enn de i virkeligheten var.

En slik manipulering vil påvirke hvordan inntektene fordeles mellom artistene, og har derfor stor økonomisk betydning. Tidal har avvist alle anklager om juks.

Økokrim besluttet senere samme år å gjennomføre en tredjemannsaking  i Tidal lokaler, inkludert tilgang til data Tidal har lagret på servere i utlandet. Dette var en tvist som gikk helt til Høyesterett i avdeling, som i fjor vår ga Økokrim medhold.

Nå har Tidal-saken på nytt vært i Høyesterett, denne gangen kun i ankeutvalget. Av kjennelsen fremkommer at Økokrim i fjor sommer ga Tidal status som mistenkt. I november ba Økokrim om kjennelse for å kunne ta beslag i dokumenter som gjelder Tidals strømmeplattform og forretningsmodell, til tross for at materialet inneholdt forretnings- og driftshemmeligheter. Dette er dokumenter som ble sikret under tredjemannsransakingen i 2018.

Dette har Tidal motsatt seg, og for Høyesterett ble det blant annet anført at beslaget innebærer et uforholdsmessig inngrep, ettersom den gir fullmakt til inngripende beslag som rammer alle sider av Tidals forretningsmodell og strømmeplattform «i enorme datamengder uten noen nærmere konkret begrunnelse».

Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at dette ikke kan føre frem. En anførsel som derimot får utførlig behandling, er en anførsel om at lagmannsretten pliktet å gjennomgå hvert enkelt dokument i saken, for å vurdere om de er underlagt taushetsrett etter reglene for forretningshemmeligheter. Taushetsretten gjelder dersom retten etter «en avveining av de stridende interesser» ikke «finner det påkrevd» at politiet får ta beslag.

Lagmannsretten la til grunn at retten ikke trengte å vurdere denne interesseavveiningen for hvert enkelt dokument, så lenge avveiningen forsvarlig kunne gjøres for grupper av dokumenter. Høyesterett er enig.

Tidals advokat, Fredrik Berg, ønsker ikke å kommentere saken.  

Kjennelsen ser du her