I 2015 streiket pilotene og kabinpersonalet mot at deres arbeidsforhold skulle flyttes fra morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) til ymse datterselskap.

Les Rett24s gjennomgang av dommen her

Streiken endte med at mannskapene aksepterte omorganiseringen, i bytte mot tre års jobbgaranti i Skandinavia. Etterpå gikk de imidlertid til søksmål med krav om å forbli ansatte i NAS. Dette vant de frem med i Asker og Bærum tingrett, men lagmannsretten til motsatt resultat.

Nå ankes dommen til Høyesterett.

De ansatte hadde to hovedanførsler:

  • For det første gjorde de gjeldende at morselskapet (NAS) har fortsatt å utøve reelle arbeidsgiverfunksjoner overfor crewet etter virksomhetsoverdragelsene til datterselskapene, og at NAS derfor må anses som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven på særlig grunnlag.
  • For det andre anførte crewet at NAS ulovlig leier inn arbeidskraft fra datterselskapene, og at de derfor kan kreve fast ansettelse i NAS på dette grunnlaget.

Borgarting avviste begge anførslene, og slo fast at dersom det ikke var ønskelig å fragmentere luftfarten med entrepriseavtaler på alt fra catering til piloter, så var det lovgivers jobb å endre rettstilstanden - ikke domstolene.

Reell arbeidsgiver

Parat-advokat, Christen Horn Johannessen, sier Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom som gir virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, uten samtidig å sitte med det nødvendige ansvaret for ansatte.

– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve, og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge loven skal ha, sier Horn Johannessen i en pressemelding.

– Vi legger oss ikke opp i hvordan selskapet velger å organisere ulike underliggende selskaper, men vi er opptatt av hvem som er reell arbeidsgiver og dermed den som rent faktisk har innflytelse på arbeidshverdagen til de ansatte.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier avgjørelsen i lagmannsretten er svært problematisk for alle norske arbeidstakere, uavhengig av hvilken bransje man jobber i.

– Det kan ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Skjæggerud.