Frostating lagmannsrett kom i oktober til at en mann skulle frifinnes for uaktsomt bildrap. Begrunnelsen var at retten ikke kunne utelukke at 19-åringen hadde sovnet bak rattet. Bilen skar over i motsatt kjøreretning, og tok livet av en kvinnelig sjåfør som kom imot.

Les: Frifunnet for uaktsomt bildrap fordi han sov bak rattet

Ulykken skjedd i Rauma kommune sommeren 2019.

Selv har mannen forklart at han ikke husker noe av sammenstøtet. Den tekniske undersøkelsen viste ingen bremsespor, og mannen sa i lagmannsretten at han ikke vet om han sovnet bak rattet.

odd rune torstrup.jpg
Advokat Odd Rune Torstrup.

Lagmannsretten la imidlertid til grunn at det var det han gjorde, og at han dessuten hadde «gjort det som kan kreves av ham for å unngå at han sovnet».

Hvorvidt dette er riktig rettsanvendelse av aktsomhetskravet har påtalemyndigheten nå bedt Høyesterett om å ta stilling til. Anken ligger akkurat nå til vurdering i Høyesteretts ankeutvalg. I sitt tilsvar til anken skriver forsvarer Odd Rune Torstrup at påtalemyndigheten, etter hans klients syn, snur bevisbyrden, og søker å etablere et objektivt straffeansvar for den som sovner bak rattet.

Beramming

Aller mest plass i anketilsvaret får imidlertid forsvarers henstilling til Høyesterett om ikke å beramme saken så lenge advokataksjonen pågår. Etter å ha redegjort for aksjonen og utviklingen i godtgjørelse for forsvarere, skriver Torstrup:

«Jeg er snart 63 år og ikke bedre vant. Min generasjon har så langt "bøyet nakken" og funnet oss i at det er slik. Vi jobber 12-15 timer døgnet og er tilgjengelige  "24/7" hele året.

Problemet er imidlertid at "de nye" som kommer til ikke kan ha slike arbeidsvilkår. Dette har nå blitt så ille, at det vil virke ødeleggende på vår mulighet til å ansette nye medarbeidere samtidig vil ikke "de nye" akseptere slike arbeidsvilkår. Dette er i ferd med å undergrave rettstaten.

Derfor ber jeg innstendig Høyesterett om ikke å beramme denne saken før etter at advokatforeningens aksjon er avsluttet.»

Dersom Høyesterett likevel skulle beramme saken, vil det bli uten Torstrup, sier han til Rett24.

– Jeg skal love deg at jeg ikke kommer til å møte om Høyesterett skulle finne på å beramme, og jeg regner det som sikkert at heller ikke mine andre advokatkolleger med møterett kommer til å gjøre det. Jeg har imidlertid stor tillit til Høyesterett, og regner med at «rettsstatens fremste vokter» ser nødvendigheten og verdien av vår aksjon, sier Torstrup.