De to kvinnene som er blitt straffeforfulgt for falsk anklage, er venninner fra samme omgangskrets. Oppstarten på historien var at den nå 22 år gamle mannen hadde seksuell omgang med den ene kvinnen på en fest.

Senere ankom hennes daværende samboer samme fest. Han fikk vite om hva som hadde skjedd, og det oppstod en krangel. Noen dager senere gikk de to sammen til politiet, og anmeldte 22-åringen for voldtekt.

Deretter eskalerte historien voldsomt.

Annonse

Ledige stillinger i vårt Compliance & Crisis Management-team

Mishandlet

Den påfølgende helgen fortalte nemlig en av kvinnens venninner historien til to mannlige venner. Denne venninnen hadde selv helt nylig hatt et forhold til den anmeldte 22-åringen. Vennene hennes ble svært opprørt over den angivelige voldtekten, og sammen sporet de opp 22-åringen via lokalisering på Snapchat. Han befant seg da på telttur i skogen med venner.

Der ble han «avhørt» i en time, og mishandlet med spark og slag. I tillegg ble han, ifølge en tingrettsdom, presset til å si på video at han også hadde voldtatt den andre venninnen. På bakgrunn av dette lydopptaket gikk venninnen til politiet og anmeldte 22-åringen for voldtekt.

Etterforskningen av voldtektene førte imidlertid politiet ganske raskt til hendelsen i skogen, og deretter til at 22-åringens status ble endret fra mistenkt til fornærmet.

To tiltaler

Resultatet ble to separate tiltaler: Én tiltale mot kvinnen bak den opprinnelige voldtektsanklagen, og én tiltale mot de fire som oppsøkte 22-åringen i skogen. Den siste av disse to sakene er nå rettskraftig avgjort, mens den første fortsatt verserer i rettsapparatet.

Resultatet i den ene saken som er endelig avgjort, er at alle fire domfelles. Denne dommen ble avsagt i juni. Én av de tre mennene mennene fikk 75 dager ubetinget fengsel, de to andre fikk henholdsvis betinget dom og samfunnsstraff. Sistnevnte var mindreårig. Kvinnen som hadde levert falsk anklage, nektet straffskyld, men fikk fem måneders fengsel. Hun var 19 på gjerningstidspunktet.

– Denne dommen ble ikke anket av noen, og er rettskraftig, opplyser 22-åringens bistandsadvokat, Vibeke Hein Bæra.

Den andre tiltalen, som fortsatt verserer, dreier seg altså om det forholdet som kronologisk skjedde først: Den angivelige voldtekten på festen. Her ble det avsagt dom i august.

Resultatet ble at Telemark tingrett, under dissens fra fagdommer, frifant kvinnen for falsk forklaring. De to meddommerne mente det ikke var tilstrekkelig bevist at kvinnen anklaget 22-åringen for en oppdiktet handling. Flertallet peker på at hva som skjedde på festen var uklart, og at alle de tilstedeværende var til dels veldig fulle.

Annonse

Er du vår nye kollega hos Kommuneadvokaten i Sandefjord kommune?

Skal ankebehandles

Fagdommeren, derimot, mener det ikke er rimelig tvil om at kvinnen diktet opp voldtekten.

«Rettens mindretall legger til grunn at tiltalte var redd for sin daværende samboer, slik hun ga uttrykk for i retten og i SMS til hans mor samme natt. Derfor framsatte hun en anmeldelse mot fornærmede om oppdiktet straffbar handling – at han skulle ha voldtatt henne til tross for at hun var klar over at dette var frivillig sex.»

I retten var det bevisførsel knyttet til hva de andre som var til stede hadde fått med seg, og hva som ble skrevet og sagt i ettertid.

– Påtalemyndigheten har anket dommen, og den er sluppet inn til behandling i Agder lagmannsrett, opplyser kvinnens forsvarer, Jonny Sveen.

I den rettskraftige dommen fra juni, ble 22-åringen tilkjent 40.000 kroner i oppreisning. I den påankede dommen fra august, mente flertallet at heller ikke det sivilrettslige beviskravet var oppfylt.

– Det er viktig at denne saken er sluppet inn til full gjennomgang i lagmannsretten, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra.

Forhandlingene er ennå ikke berammet.