Fire søkere meldte seg til det ene ledige embetet som ble utlyst i Salten og Lofoten tingrett tidligere i høst. Da Innstillingsrådet behandlet stillingen tirsdag, ble to av søkerne innstilt.

Øverst har rådet plassert Alf-Anton Røst, som er politiadvokat og avdelingsdirektør for HR og HMS i Nordland politidistrikt.Røst har vært politiadvokat i over seks år. Han har også hatt en periode som konstituert statsadvokat, og som flere år som advokat.Tidligere var han også leder for Politijuristene i Nordland, og nestleder i Bodø Arbeiderparti.

På andre plass har rådet innstilt seniorrådgiver i Kriminalomsorgen og tidligere politiadvokat Marte Bauge.

Til det ledige embetet i Follo og Nordre Østfold tingrett har rådet innstilt konstituert tingrettsdommar Anders Flock Bachmann på topp, foran fylkesnemndsleder Elisabeth Skjelle Aasdal.

Søkerlisten til Haugaland og Sunnhordland tingrett var rask å behandle. Der sto det kun ett eneste navn, og det var Håkon Velde Nordstrøm, som allerede i dag er konstituert ved samme domstol.

Den eneste tingretten der rådet klarer å oppfylle kravet om at det alltid skal innstilles tre navn, er ved Østre Innlandet tingrett. Der har rådet innstilt konstituert tingrettsdommer Emil Torneberg Algaard på topp, foran konstituert tingrettsdommer Marie Nyhus og fylkesnemndsleder Joakim Staff.

I tillegg er tingrettsdommer Dag Jodaa innstilt som nestleder ved Helgeland tingrett, foran tingrettsdommer Henrik Kristian Flod.