Mandag fortalte Rett24 om hvordan påtalebeslutninger i politiet – ifølge tillitsvalgte – ignoreres. Sverre Bromander i Juristforbundet mener juristene har en dalende innflytelse i politiet, og at dette gir seg utslag i mindre respekt for påtaleavgjørelser.

– Vi får mange tilbakemeldinger på dette, og det synes å øke i antall, sa Bromander.

Les artikkelen fra sist uke her

Nye toner

Politijuristenes fagforening har i alle år vært en forsvarer av dagens system, der politijurister og politiutdannede er organisert sammen, som integrerte deler av politidistriktene. Dette i motsetning til høyere påtalemyndighet, der statsadvokatene er selvstendige embeter organisert under Riksadvokaten.

Elisabeth Bru
Tillitsvalgt politijurist Elisabeth Bru. (Foto: Privat)

Men nå ser juristenes støtte til denne samordningen ut til å være i bevegelse. Lørdag sier tillitsvalgt for politijuristene i Vest Politidistrikt, Elisabeth Bru, til Bergens Tidende at hun ønsker å skille politi og påtalemyndighet.

Les BTs artikkel her (krever innlogging)

– Vi har alltid ønsket å være en del av politiet. Nå er arbeidsvilkårene våre blitt så vanskelige at vi mener at påtalemyndigheten er bedre tjent med å stå utenfor, sier Bru til avisen. Hun sier videre at politijurister i større grad enn før holdes utenfor beslutningsprosesser.

– Det kan gjelde beslutninger i konkrete straffesaker eller diskusjoner rundt hvilke saker som skal prioriteres, sier hun.

Forringes

Lederen for Politijuristene, Sverre Bromander, sier til Rett24 at medlemmene som ønsker å gå ut av politietaten, er i ferd med å komme i flertall, men at han, enn så lenge, forholder seg til at et landsmøtevedtak som støtter dagens system.

– Vår nåværende ordning er prinsipielt utfordrende, og det har på mange måter formodningen mot seg at den skal fungere. Men om forholdene legges til rette, fremmer den et godt samarbeid mellom politi og påtalemyndighet. Noe strafferettspleien har tjent godt på. Men slik er det ikke lenger. Politiet har fått alt for stor kontroll over politiet. Og påtalemyndighetens vilkår forringes. Slik kan det ikke være i en rettsstat, sier Bromander.

Også PF snur

Tidligere var det Politiets Fellesforbund, som organiserer de politiutdannede tjenestemenn- og kvinner, som kjempet for å skille politi fra påtale.

Så sent som i 2014 uttalte Sigve Bolstad til VG at han mente dagens ordning var en rettssikkerhetsutfordring.

Men polititjenestemennenes entusiasme for dagens samorganiserte modell, ser ut til å øke i takt med juristens falmende posisjon. Til Bergens Tidende sier Bolstad i dag at forbundet ikke lenger er så sikre på at et skille er det rette.

– Kanskje er det ikke rett å skille det, men erstatte dette systemet med et helt annet. For å vite hva som blir best må vi vite mer, sier Bolstad til avisen.