Aprilspøker i media er blitt vanskeligere og vanskeligere å håndtere de senere årene, og Rett24 kommer kanskje ikke til å gjenta slikt i fremtiden. I anledning dagen velger vi derfor i stedet et gjensyn med dette 1. aprilminnet fra 2019. Bildene ble jo tross alt ganske fine, så litt trist kun å bruke dem den ene dagen.

I en endringsforskrift regjeringen er i ferd med å forberede, vil ordet «sort» bli fjernet fra kappeforskriften § 6. Bakgrunnen er et ønske om mer mangfold i norske rettssaler.

Primus motor bak endringen er statssekretær Sveinung Rotevatn. Han var selv advokatfullmektig da han ble utnevnt for et drøyt år siden.

– Mange har nok eit sterkt forhold til den svarte kappa, men vi må erkjenne at tida går. Dei som veks opp i dag er vant til å ha valmuligheiter vi berre kunne drøyme om for få år sidan, og skal vi sikre rekrutteringa i framtida, må vi legge til rette for at ikkje alle ønskjer å gå i ei nitrist svart ei, men kanskje heller ei litt glad grøn ei. Om våren til dømes står for døra, slik som no.

– Men er det ikke litt rart at du som statssekretær i Klima- og miljødepartementet fronter dette?

– Nei, det er ikkje rart. Dette handlar om miljøet på arbeidsplassane til tusenvis av dyktige aktørar, og det handlar om klimaet i ofte svært vanskelege forhandlingar.

Ble flyttet

Forslaget fra Rotevatn kommer på dagen ett år etter at han sist hadde et kontroversielt utspill om livet i norske rettssaler. Den gang var han statssekretær i Justisdepartementet, og som ihuga målmann foreslo han at 25 prosent av alle prosedyrer skulle holdes på nynorsk.

Kort tid etter dette forslaget var Rotevatn ikke lenger statssekretær i Justisdepartementet.

– Var dette nynorsk-forslaget direkte årsak til at du ble flyttet til Miljø- og klimadepartementet, Rotevatn?

– Det er det berre Kongen som kan svare på. Eg har ingen kommentar.

– Det dukker til stadighet opp ledig stilling som justisminister. Er denne kappeliberaliseringen egentlig en veldig godt skjult jobbsøknad?

– Eg gjer den jobben eg gjer, inntil Kongen ber meg gjere noko anna.

Testet i Skanska-saken

Som ledd i utredningen av den nye forskriften, ble prosessfullmektigene i den mye omtalte Skanska-saken nylig bedt om å teste endringen. Saken ble valgt fordi den handlet om arbeidsmiljøloven, og Rotevatn følte det var viktig å få miljøaspektet med i arbeidet.

bakke dørre_U2
Jarl Borgvin Dørre fra Hjort liker grønt. Edvard Bakke er alltid klar for å bekjempe urett.

De fire advokatene fikk i forkant av saken bestille hver sin variant på statens regning, og teste den ut under oppstarten av forhandlingene.

NHO-advokat Kurt Weltzien valgte seg en kongeblå variant.

– Det føltes som et naturlig valg. Det var litt uvant i starten, men litt fint også. Jeg synes det var forfriskende.

– Du har satt på litt diskret tekst på kappen din, ser jeg. Psykologisk krigføring?

– Hehe, det står ikke noe i forskriften om at det ikke lov med bokstaver, smiler Weltzien lurt, som fikk sin ph.d. i 2016.

Hans motpart Edvard Bakke endte – i god LO-tradisjon – opp med å få dekket TO kapper, etter å ha blitt tilbudt kun én. En LO-farget til hverdags, og en kamokappe for ekstra harde bataljer.

– Det er selvsagt symbolikk i dette. Som jeg har sagt tidligere, vi i LO Juridisk liker å se på oss selv som en liten gerilja i kamp mot kapitalens leiesoldater. De er flere, men vi er lurere.

TV-stjerne

Bakkes LO-kollega, Elisabeth Grannes, valgte seg en litt mer avdempet variant.

– Det er ikke viktig for meg hvilken farge kappen har, men når jeg først ble bedt om å teste ut dette, følte jeg det var en passende anledning til å stå opp mot den generelle mannsdominansen innen kollektiv arbeidsrett, forteller Grannes.

Jarl Borgvin Dørre, den eneste av de fire fra et privat forretningsadvokatfirma, gikk for grønn.

– Hvorfor grønn?

– Grønn som i penger! Hehe, neida. Grønn som i greenroom. Det er litt sånn TV-lingo. For oss TV-personligheter er green-rommet stedet der vi psyker oss opp før, og roer oss ned etter, opptreden. Man må aldri glemme sine røtter, sier Hjort-partneren, som i sin ungdom ble rikskjendis som kanalvert på TV 2.

Sterkt kritisk

Domstoladministrasjonen opplyser at de ikke vil støtte endringen.

– Jeg er helt sikker på Rotevatn har de beste intensjoner, men jeg har allerede forsikret ham om at dette på ingen måte vil bidra til et godt klima i rettsvesenet, sier domstolsdirektør Sven Marius Urke.

Miljødepartementet opplyser at endelig beslutning vil bli tatt innen sommeren.