Fagpressen er bransjemedienes presseorganisasjon, og hvert år kårer organisasjonen blant annet årets fagmedium og årets redaktør. Onsdag kunngjorde juryen at hovedprisen, Fagpresseprisen, i år går til forskning.no. Samme nettsted vant også Fagpressens gravepris 2020.

Årets fagpresseredaktør 2020 ble redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud.

– Rett24 fylte tre år for noen uker siden. Responsen har vært god, både i lesermarkedet og i annonsemarkedet. Nå skal vi ta med oss denne svært hyggelige anerkjennelsen, og se på hvordan vi kan videreutvikle produktet i 2021. Vi er fortsatt i startgropen, og har mye ugjort, sier Kolsrud. 

Juryen ble ledet av mangeårig Aftenposten-redaktør Kjersti Løken Stavrum. Stavrum er i dag administrerende direktør for Stiftelsen Tinius, som eier 26 prosent av medie-giganten Schibsted.

Rett24 er ikke blygere enn at vi nedenfor gjengir juryens begrunnelse in extenso. Juryen skriver:

«En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren arbeide for frie mediers demokratiske rolle og det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.»

Dette er de to første setningene av Redaktørplakaten. Det er store ord, men årets fagpresseredaktør lever virkelig opp til disse verdiene.

Årets prisvinner har hatt som mål å bidra til en mer opplyst offentlighet innenfor et nisjeområde som berører oss alle.

Redaktøren så et tomrom i det journalistiske landskapet som det ville være samfunnsnyttig å tette. Han satte i gang og bygget en virksomhet basert på tre søyler - rask nyhetsjournalistikk, kompetente meningsytringer og bransjenytt.

Uavhengighet har vært viktig for Årets fagpresseredaktør, og en klar målgruppetenkning og lojalitet til innholdsmalen har gitt resultater. På kort tid har Årets fagpresseredaktør bygget et nisjemedium som ikke bare brukes av hovedmålgruppen, men som også siteres og refereres til av en rekke større mediehus – og ikke minst av NTB.

Da NAV-saken sprakk høsten 2019 var Årets fagpresseredaktør nyhetsledende på dekningen, noe som medførte stor oppmerksomhet og et varig trafikkløft.

Det som startet som en enmannsbedrift, har også vært en kommersiell suksess - med dobling av både lesertall og omsetning fra startåret til 2019, og ny ventet økning i år.

Årets fagpresseredaktør har vist oss at én enkelt person kan gjøre en stor forskjell. Ved å lage et enkelt nyhetsnettsted basert på en enkel forretningsmodell, har han bidratt til økt oppmerksomhet og samfunnsdebatt rundt den generelle rettsutviklingen i samfunnet.

Det er et stykke journalistisk arbeid, et innovativt grep og en redaktørgjerning å være stolt av!