Trafikken på Rett24 har økt i rykk og napp gjennom de 3,5 årene vi har holdt på. I mars måned ble en ny barriere nådd, da vi for første gang passerte 600.000 sidevisninger. Totalt ble det lest 638.408 sider i løpet av måneden. En sidevisning telles hver gang en hvilken som helst side på Rett24 leses én gang.

Dette er drøyt 25 prosent vekst fra samme måned i fjor.

Også førstesiden nådde en milepæl i mars, da den for første gang ble lest mer enn 200.000 ganger på en måned, nærmere bestemt 219.315 ganger.

Som ganske mange tusen lesere fikk med seg, gjennomførte vi denne måneden vår årlige leserundersøkelse. Den gir oss svært verdifull innsikt – tusen takk til alle som deltok. Svarene viser at lesermassens sammensetning er relativt stabil fra i fjor:

 • Ansatte advokater: 22 prosent
 • Jurister i offentlig sektor: 21 prosent
 • Studenter: 17 prosent
 • Partnere i advokatfirma: 12 prosent
 • Dommere: 11 prosent
 • Ikke-jurister: 7 prosent
 • Jurist i annen privat virksomhet: 5 prosent
 • Påtalejurister: 5 prosent

Undersøkelsen ble gjennomført blant lesere av førstesiden gjennom ett døgn, og er basert på 1406 avgitte svar. Leserne ble også spurt om betalingsviljen dersom Rett24 skulle velge å innføre en betalingsmur. Samme spørsmål ble stilt i fjor, og undersøkelsen viser at betalingsviljen har økt noe det siste året.

Vi kan for ordens skyld legge til at Rett24 ikke kvalifiserer til noen former for offentlig støtte, verken direkte eller indirekte.

Rett24 har likevel ingen konkrete planer om å sette opp en betalingsmur. Vår primære ambisjon er å levere en gratisavis som kan leses av alle, uansett bakgrunn, og vi har fortsatt stor tro på at dette prosjektet på både kort og lang sikt kan finansieres med annonser, og da særlig i stillingsmarkedet. Vår største utfordring har vist seg å være at de som rent praktisk står for utlysning av stillinger ofte jobber innen HR, uten selv å være jurister. De vet derfor ofte knapt hva Rett24 er, ettersom – som undersøkelsen viser – godt over 90 prosent av Rett24-leserne er jurister.

Så til alle dere som krysset av for at dere kunne tenke dere å betale for Rett24, takk for det, men vi ønsker oss heller at dere oppfordrer HR-avdelingen til å se på tallene våre før de lyser ut neste ledige stilling:

 • Nesten 60 prosent av våre lesere er innom daglig
 • Bare 23 prosent utelukker et jobbskifte det neste året
 • Over halvparten ser sjelden eller aldri etter stillinger på Finn eller lignende databaser
 • 68 prosent svarer at de synes stillingsannonser er interessant lesestoff
 • Godt over halvparten av leserne er under 40 år

Rett24 har normalt drøyt 30.000 unike brukere i uken, ifølge Google Analytics. Dette, kombinert med svarene fra undersøkelsen og kundenes tilbakemeldinger, overbeviser oss om at Rett24 er den mest attraktive markedsplassen for juridiske stillinger. Det er den veien vi tenker utvikle forretningsdriften – og ikke i retning betalingsmur. Vi gambler på at dette vil gi mer inntekter enn vi mister på ikke å ta betalt for innholdet.

Om det er et fornuftig veddemål, får tiden vise.

I mellomtiden benytter vi anledningen til å ønske alle våre lesere, nye og  ganske mange gamle, en riktig god påske.