I fjor sommer kom høyesterettsdommen om VGs bruk av advokatfirmaet Rogstads profilbilder i artikkelserien om firmaet. Konklusjonen var at VG hadde rett til å bruke bildene, men ikke uten å betale vederlag.

Men hva skal et slikt vederlag være? Det sa Høyesterett ingenting om. Og det har de aldri gjort før heller. Det finnes rett og slett ingen rettspraksis på hva nivået på en slik tvangslisens etter åndsverkloven § 36 andre ledd skal være.

Annonse

Legal Officer - Internal Market Affairs - Environment

Krevde 1,5 mill

Den aktuelle bestemmelsen er en særbestemmelse for medias rett til å bruke andres bilder uten å innhente tillatelse først. Under forhandlingene i Høyesterett lanserte VG 415 kroner per bilde som et anslag, men dette var Rogstads helt uenig i.

Som følge av Høyesteretts dom ble det en ny runde i lagmannsretten på fastsettelse av vederlaget, og mandag kom avgjørelsen. Der la Rogstad ned påstand om at VG skulle betale 1,5 millioner kroner for bildene, basert på en frilanssats på 2905 kroner pr bilde (18 stk), 182 publiseringer og minst 50 millioner visninger på vg.no.

Saken endte med at Borgarting faktisk går lavere enn hva VG lanserte som pris da saken var i Høyesterett. Basert blant annet på at VGs pris på kjøp av bilder fra NTB er drøyt 400 kroner, kombinert med hensynet til ytringsfrihet og tilrettelegging for informasjons- og ytringsfriheten, mener lagmannsretten at 400 kroner er passende pris. Og da kun som en engangssum, uavhengig av antall visninger. Retten skriver:

«Samlet sett finner lagmannsretten at 400 kroner per bilde er et rimelig vederlag ut fra bildenes karakter, omfanget av billedbruken og de øvrige omstendigheter som gjør seg gjeldende i saken her. (...) Det er ved fastsettelsen av vederlaget sett hen til at vederlaget inkluderer flergangsbruk ved at det publiseres på VGs ulike plattformer, og også er søkbart i artiklene over tid. Vederlaget for bruken av Advokatfirmaet Rogstad settes etter dette til totalt 6800 kroner.»

I tillegg dømmes VG å betale 400 kroner for et bilde hentet fra en privat Facebook-side

Får sakskostnader

Skulle dette bli stående, vil inndrivelsen av vederlaget på 6800 kroner bli en kostbar affære for Rogstad. VG tilkjennes nemlig sakskostnader på snaut 400.000 kroner for tingretten og drøyt 540.000 for lagmannsretten. Rogstads prosessfulllmektig, Andreas Galtung, sier at han er helt uenig i dommen.

– Her blir vi dratt gjennom masse rettsinstanser fordi man har anvendt sitatretten feil, og så skal VG ha sakskostnader. Vi fikk jo tross alt medhold i at det skal betales. Med denne forståelsen blir tvangslisensbestemmelsen dessuten helt meningsløs, mens VG kan tjene millioner på andres arbeid. Det er et horribelt resultat, sier Galtung.

VGs sjefredaktør Gard Steiro mener avgjørelsen er en viktig dom, både for pressen og for den undersøkende journalistikken.

– Vi kan altså benytte bilder som er relevante for å avsløre forhold av samfunnsmessig betydning uten å bli møtt med krav hinsides enhver fornuft, sier Steiro.