Sist uke presenterte regjeringen forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Der ble det foreslått at rettshjelpssatsen skal økes med 50 kroner mer enn de 35 som ble foreslått i det ordinære budsjettet i høst.

Det betyr at rettshjelpssatsen i år etter alt å dømme vil øke med 7,2 prosent, sammenlignet med fjoråret. Anslaget for inflasjonen i inneværende år er til sammenligning 3,9 prosent. Regjeringens forslag vil løfte rettshjelpssatsen opp til 1265 kroner, som er snaut 200 kroner lavere enn hva Salærrådet har anbefalt.

Forslaget skal nå behandles i Stortinget, men ut over det vil neste korsvei for eventuelle ytterligere løft i satsen være fremleggelsen av statsbudsjettet for 2025 til høsten.

– Regjeringen strekker seg nå langt for å imøtekomme Advokatforeningen, og forventer nå at den uhjemlede aksjonen avsluttes, skrev justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Slik blir det imidlertid ikke.

Annonse

Advokatfirmaet Økland søker dyktige advokater og advokatfullmektiger – er vi din neste arbeidsplass?

Fortsetter

Etter å ha drøftet veien videre i gjentatte møter over den siste uken, har nå Advokatforeningen bestemt seg for å fortsette aksjonen.

– Vi er kommet til at aksjonen vedrørende bistandsadvokatenes oppdrag i barnehusene skal avsluttes mandag, men ut over det ønsker vi å opprettholde den øvrige aksjonen fram til neste budsjett legges frem.

Det sier aksjonsleder Mette Yvonne Larsen. Neste budsjett er altså statsbudsjettet som kommer i oktober, og dermed ligger det an til store problemer for politiets mulighet til å bruke skjult etterforskning i månedene fremover. 

– Vi er opptatt av at barn skal ha trygg og rettssikker situasjon. Aksjonen har til nå rammet mange barn, og det var nødvendig for å vise alvoret i situasjonen. Men selv om ser positive signaler fra regjeringen, så er det så stor avstand til salærrådets anbefaling at vi er innstilt på å fortsette KK-streiken. Justisministeren sier hun er bekymret for gjengkriminaliteten, og med KK-aksjonen får man ikke benyttet skjult etterforskning for å bekjempe dette problemet, sier Larsen.

Delte meninger

Blant advokatene med stor andel offentlige oppdrag har det vært delte meninger den siste uken. Frode Sulland har sagt at han mener aksjonen heller burde utvides enn å stanses, mens John Chr. Elden har tatt til ordet for å ta en pause..

– Ikke alle har ønsket på fortsette, hvordan er oppslutningen om dette nå?

– Oppslutningen er meget god. Det er noen som alltid vil være mot, men det er stor streikevilje blant de som har ansvaret for streikene i de forskjellige byene.

De som aksjonerer i dag er advokater som påtar seg saker om skjulte etterforskning i Oslo, Bergen, Stavanger, Buskerud og Vestfold.

– Vi har vurdert en utvidelse, men det har vi ikke tatt stilling til. Foreløpig fortsetter aksjonen som den er, sier Larsen.