Et årsresultatet på 1,1 milliard kroner, betyr at partnerne samlet sett gikk tre millioner kroner i overskudd hver dag, hele året. Om man for enkelthetens skyld legger til grunn at alle de 87 Schjødt-partnerne har like store andeler, noe de ikke har, ville de sittet igjen med rundt 12,6 millioner kroner hver.

Disse 12,6 millionene kommer forøvrig på toppen av den ordinære arbeidsgodtgjørelsen. Rett24 kjenner ikke størrelsen på denne. Totalt omsatte Schjødt for 1,66 milliarder kroner i fjor.

Annonse

Fast embete som statsadvokat

Partner og avdelingsleder i Schjødt Per M. Ristvedt har denne uken vært i Høyesterett og prosedert innsidebegrepet i RenoNorden-saken. Men det er neppe prosedyrekunsten som er hovedårsak til den enorme inntjeningen i landets største advokatfirma.

– I likhet med andre advokatfirmaer har vi nytt godt av et godt marked og stor etterspørsel etter advokattjenester i 2021. Når det gjelder veien videre vet man aldri, og i den situasjonen verden er i for tiden er advokatfirmaenes utvikling i 2022 egentlig ganske underordnet, kommenterer Ristvedt.

Hovedårsaken til at Schjødt nå er blitt så voldsomt mye større enn de andre, ligger i fusjonen med svenske Hamilton i Stockholm. Denne ble implementert i 2020, omtrent samtidig som koronaen kom. Dermed stengte alt samkvem med de nye kollegene. Det ødela ikke prosessen, forteller Ristvedt.

– Vi deler ikke interne tall, men det jeg kan si er at fusjonen, tross Covid, har ført til høyere omsetning i Sverige enn vi hadde sett for oss. Ellers er det utviklingen i Norge som er hovedårsaken til den ytterligere fremgangen i 2021, sier Ristvedt.

Schjødt økte med 16,7 prosent i fjor, viser tall Rett24 har innhentet fra de fire største firmaene, som nå alle har passert milliarden i størrelse.

Total omsetning i millioner kroner. Trykk på kolonne for å sortere:

Firma 2021 2020 Vekst 2019 2018 2017 2016
Wiersholm 1015 896 13.3% 853 878 747 736
Wikborg Rein 1300 1165 11.6% 1077 1005 833 862
Thommessen 1313 1108 18.5% 976 910 851 816
Schjødt 1660 1423 16.7% 1088 767 675 610


Selv om Schjødt er i særklasse størst i omsetning, har firmaet også i særklasse flest partnere. I kroner per hode blir de derfor slått av Wiersholm, som i fjor passerte milliard-grensen for første gang. Wiersholm fikk et resultat på snaut 630 millioner, som skal deles på bare 43 partnere. Det gir 14,6 millioner i snitt per partner.

  • Wikborg Rein fikk et overskudd til fordeling på 779 millioner i fjor, etter å ha omsatt for nøyaktig 1,3 milliarder. Fordelt på 62 partnere blir det 12,6 millioner, akkurat som i Schjødt. Dette er inkludert partnergodtgjørelsen.
  • Thommessen fikk et overskudd til fordeling på 847 millioner. Fordelt på 58 partnere gir det samme snitt som Wiersholm: 14,6 millioner kroner per partner, inkludert partnergodtgjørelse. Thommessen vokste hele 18,5 prosent i fjor.

Styreleder i Wikborg Rein, Geir Sviggum, tror 2022 blir et år preget av usikkerhet og krisehåndtering. Årsaken ligger i Ukraina.

geir sviggum.png
Geir Sviggum, Wikborg Rein.

– 2021 var preget av svært høy aktivitet innenfor mange virksomhetsområder. Transaksjons- og kapitalmarkedene la beslag på store ressurser hos de største forretningsadvokatfirmaene. På vei ut av en global pandemi står Europa og verden nå overfor en annen form for krise, med krigshandlinger som vil ha omfattende ringvirkninger også for norsk næringsliv. Vi tror at 2022, i alle fall første halvdel, i større grad enn de foregående årene vil preges av krisearbeid. Vår compliance- og krisehåndteringsgruppe arbeider nå bokstavelig talt døgnet rundt med bistand til norsk næringsliv i anledning de eskalerende sanksjonene mot Russland, og mange advokater fra andre deler av vår virksomhet er allokert til å støtte opp under dette arbeidet. Usikkerhet er for tiden et stikkord, og det er vanskelig å spå selv få dager frem i tid, skriver Sviggum i en epost til Rett24.