Signe Marie Stray Ryssdal ble i 1960 Norges tredje kvinnelige høyesterettsadvokat, etter at hennes mor, Sigrid Stray, i 1929 var blitt den andre. Fra 1965 til 1973 var hun vararepresentant på Stortinget for Venstre, og fra 1983 til 1993 var hun Fylkesmann i Aust-Agder.

Stray Ryssdal ble i 1998 enke etter justitiarius i Høyesterett og president i menneskerettsdomstolen, Rolv Ryssdal. Sammen fikk de barna Rolv Erik, Kristine og Anders Chr. Førstnevnte har i mange år vært toppsjef i Schibsted, mens sistnevnte i dag er partner i Glittertind og tidligere leder av Advokatforeningen. Kristine Ryssdal er juridisk direktør i Yara, og har som sin mor og mormor møterett for Høyesterett.

Signe Marie Stray Ryssdal døde 18. mai i Arendal, der hun også ble født i 1924.