– Per nå har vi ingen straffesaker til behandling som ikke er berammet, sier justitiarius Toril M. Øie.

Etter at Advokatforeningen i går besluttet å aksjonere for sin tre krav, vil ingen forsvarere påta seg å prosedere straffesaker i Høyesterett. Kravet gjelder imidlertid bare saker som ennå ikke er berammet. Høyesterett opplyser at den seneste straffesaken som er berammet per nå, holdes 16. desember.

Det er en sak som gjelder omgjøring av ankenektelse, samt bruk av isolasjon og straffutmåling.

– Jeg vil først understreke det Advokatforeningen har presisert – nemlig at dette ikke er en konflikt der Høyesterett er part. Salæret til Høyesteretts faste forsvarere fastsettes etter en særskilt ordning, sier Øie.

Hun mener det derfor ennå er for tidlig å si hvilke konsekvenser salæraksjonen kan få.

– Advokatforeningen har vært tydelig på at en aksjon ikke vil ramme saker som allerede er berammet, sier Øie.

En av de faste forsvarerne i Høyesterett, John Chr. Elden, uttalte mandag til Rett24 at tar for gitt at Høyesterett vil akseptere foreningens beslutning om å ta ham ut i streik.

– Hvis jeg skulle bli satt i lenker og bånd, og tvunget inn i rettssalen for å tale, får vi ta det derfra, sa Elden.

Neste rundingsbøye nå vil være forhandlingene mellom mindretallsregjeringen og Stortinget om det endelige statsbudsjettet. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at dette vil bli klart før tett opp mot jul, slik tradisjonen er i disse dragkampene. At aksjonen vil få konsekvenser, virker dermed sannsynlig.