Sist uke orienterte Knut Helge Reinskou medarbeiderne om at han har valgt å tre til side fra stillingen som ekspedisjonssjef for Lovavdelingen. Reinskou har vært i Lovavdelingen siden 1983, og ble avdelingsdirektør i enheten for offentlig rett i 2002. Han ble utnevnt til ekspedisjonssjef i 2008.

– Reinskou fratrer sin stilling som leder av lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet ved årsskiftet, bekrefter departementet.

Blir spesialrådgiver

Reinskou er 65 år gammel, og forteller til Rett24 at han ønsker å avslutte karrieren med mer fag og mindre administrasjon, i en rolle som spesialrådgiver.

– Tiden er moden for å fordype seg i mer faglige spørsmål, som en kan ta med seg over i pensjonistenes rekker, når den tid kommer. Etter mange år preget av løpende, administrative oppgaver skal det bli godt å kunne fordype seg i fag. Som spesialrådgiver blir en av oppgavene å sette meg inn i kunstig intelligens og tilknyttede rettslige utfordringer. Det er ikke typisk tradisjonell juss, men har et visst slektskap med slike juss og IKT-spørsmål som jeg en gang i tiden brukte en del tid på, sier Reinskou.

Lovavdelingen er i dag bygget opp rundt tre enheter – enheten for strafferett og prosess, enheten for offentlig rett og enheten for privatrett.

Makteliten

Reinskou var med på listen da Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås i 2016 ga uten boken Makteliten - 252 kvinner og menn som styrer Norge.

I boken omtales Reinskou slik:

«Reinskou er ekspedisjonssjef i lovavdelingen i Justisdepartementet, et sted han har arbeidet siden 1983. Siden tidlig 1990-tall har han hatt lederposisjoner innad i avdelingen. Han tok over stillingen i 2008 etter at selve edderkoppen i juristmiljøet, Inge Lorange Backer, gikk til Universitetet i Oslo. Med unntak av skattelover utarbeides alle lovforslag i Lovavdelingen. Det er også et svært ettertraktet sted for norske jurister og en rekrutteringsarena til Høyesterett. Reinskou er mer anonym enn sin forgjenger, men kjenner likevel hele Jurist-Norge og har gjennom lovforståelsen betydelig makt over dagsordenen.»

I tillegg til Åmås, bidro Kristin Clemet, Kjetil Wiedswang og Aksel Braanen Sterri til å utarbeide rangeringen.

Departementet opplyser at stillingen som ny leder for avdelingen vil bli utlyst på vanlig måte i løpet av høsten.