De to faste embetene skal være i Trondheim og i Namsos. I tillegg skal det gjøres en konstitusjon til rettstedet på Steinkjer. Søkerne som har meldt seg er:

  1. Magnus Kjenner, advokat i Simonsen Vogt Wiig
  2. Marit Wenda Kjørsvik, konstituert tingrettsdommer, Trøndelag
  3. Lars Inderberg Vodal, fylkesnemndsleder
  4. Silje Rosvold, rådgiver i Lindorff
  5. Gro Helland, konstituert lagdommer i Frostating lagmannsrett
  6. Kvinne, unntatt offentlighet
  7. Mann, unntatt offentlighet

Trøndelag tingrett har per i dag en sorenskriver, 31 dømmende årsverk og en samlet bemanning på drøyt 70 årsverk.