I budsjettet som ble lagt frem tirsdag foreslås det å bruke 166,4 millioner ekstra på forskjellige aktører i rettspleien. Dette skal blant annet gå til å finansiere opprettelsen av fem mindre tingretter, bestående av rettssteder som i dag hører inn under seks større rettskretser.

Annonse

Vi søker advokater/advokatfullmektiger

Fem nye sorenskrivere

Planen regjeringen håper å få flertall for innebærer at:

  • Vestre Innlandet tingrett skal deles i to. Den ene delen skal hete Gudbransdal tingrett, og ha rettssteder i Lillehammer og Vågamo. Den andre skal hete Gjøvik og Valdres tingrett, og rettssteder i Fagernes og Gjøvik.
  • Telemark tingrett deles i to. Den ene delen skal hete Øvre Telemark tingrett, og ha rettssteder i Kviteseid og Notodden. Den andre skal hete Nedre Telemark tingrett, og holde til i Skien.
  • Buskerud tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett skal deles i tre. Den ene delen skal hete Buskerud tingrett, og ha rettssteder i Drammen, Kongsberg og Hokksund. Den andre delen blir Asker og Bærum tingrett, som i gamle dager, med rettssted i Sandvika. Den tredje og siste delen slår sammen Hønefoss fra Ringerike og Hallingdal fra Buskerud, til en helt ny enhet ved navn Ringerike og Hallingdal tingrett. Denne vil da få rettssteder i Hønefoss og Nesbyen.
  • Møre og Romsdal tingrett skal deles i to. Den ene delen skal hete Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett, og ha rettssteder i Ålesund og Volda. Den andre skal hete Nordmøre og Romsdal tingrett, og ha rettssteder i Kristiansund og Molde.
  • Hordaland tingrett skal deles i to. Rettsstedet i Bergen forblir Hordaland tingrett som i dag, mens Hardanger tingrett i Lofthus gjenoppstår som før reformen. Hardanger tingrett var den gang en av landets absolutt minste tingretter. For å øke størrelsen noe vil regjeringen legge Voss Herad og Samnanger kommune, som før reformen soknet til Bergen tingrett, inn under den gjenoppståtte tingretten i Hardanger.
  • I tillegg vil regjeringen at Østre Innlandet tingrett, som for øvrig dekker justisministerens hjemsted på Åsnes i Hedmark, skal endre navn til Hedmark tingrett.

Vil lovfeste

I tillegg til disse endringene, ønsker regjeringen at tingrettene heretter skal være lovfestet. I budsjettforslaget skriver Justisdepartementet:

«Ansvaret for domstolstrukturen bør etter regjeringens syn ikke ligge til den til enhver tid sittende regjering, men i stedet overføres til Stortinget, ved at rettsstedene fastsettes i lov. Det vil bety at fremtidige endringer i strukturen vil kreve flertall i Stortinget, noe som vil sikre rettsstedene en sterkere demokratisk forankring og et bedre vern mot fremtidige nedleggelser enn det rettsstedene har i dag. Regjeringen vil derfor sende på høring et forslag om å lovfeste tingrettenes faste rettssteder, slik at myndigheten til å fastsette rettsstedene overføres til Stortinget.»

– Å legge ned, slå sammen eller opprette tingretter kan få stor betydning for både arbeidsplasser og befolkningen i det aktuelle området. Det er et politisk ansvar å sikre at innbyggerne i hele landet har like god rettsikkerhet og tilgang til domstolene, skriver justisministeren i pressemeldingen.