Etter det voldsomme bruddet mellom Steingrim Wolland og Advokatfirmaet Rogstad, gikk Wolland til sivilt søksmål mot firmaet og dets styremedlemmer personlig.

Ett av de sentrale spørsmålene var hva Rogstad skal betale for å løse Wolland ut fra hans eierandel på 25 prosent i selskapet. Differansen mellom partene var på flere millioner kroner. Wolland krevde dessuten 250.000 kroner i oppreisning for langvarig og betydelig psykisk belastning, samt erstatning for tapt inntekt.

I tillegg strides partene om salæret etter tvisten knyttet til striden Rogstad hadde om VGs bruk av firmaets profilbilder, i forbindelse med artikkelserien fra 2021.

Annonse

Advokat/jurist søkes til et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern

Fulle sakskostnader

Tirsdag kom dommen fra Oslo tingrett, og der frikjennes Advokatfirmaet Rogstad på alle punkter. Retten mener det ikke foreligger ansvarsgrunnlag hos verken Rogstad eller de personlig saksøkte, og at det derfor ikke grunnlag for verken erstatning eller oppreisning. Derimot dømmes Wolland til å dekke Rogstads sakskostnader på 836.000 kroner.

– Jeg ler hele veien til anken, skriver Steingrim Wolland i en SMS til Rett24.

Tingretten mener Wolland ikke har bevist at han ble utsatt for utfrysing, eller at firmaet misligholdt sine plikter etter arbeidsavtalen.

Det fremgår av premissene at Rogstad bruker «betydelige midler» på å abonnere på anbudsportalen «Beste Advokat». Administrasjonen sender aktuelle «leads» derfra til advokater med ledig kapasitet, og Wolland har anført at han ikke fikk tildelt noen oppdrag i den avsluttende perioden, og at dette var en bevisst «utsulting» av ham som advokat.

Sudoku

Tingretten skriver:

«Wolland forklarte i retten at han vurderte «leadsene» han mottok som helt uaktuelle, og at han dessuten var lei og uengasjert i arbeidet. Han gjorde ingenting selv for å skaffe oppdrag, fordi han visste at han ikke kunne fortsette i Rogstad. Han satt derfor mye på kontoret og løste Sudoku. Utfra det øvrige bevisbildet kan man se at Wolland også brukte tid på konflikten med kollegene. Han involverte også hele arbeidsmiljøet i konflikten ved å sende ut felles e-post til samtlige ansatte med kritikk av styret og ledelsen. Kolleger forsøkte nå å snakke Wolland til rette og ba ham unnlate å skade arbeidsplassen. Bhatti forklarte at Wolland blant annet spurte henne «hvordan tror du at dette vil se ut i VG?» Hun oppfattet at han truet med å bruke media mot Rogstad. I februar anmeldte Wolland voldepisoden fra oktober året før, og saken ble offentlig omtalt.

Utfra de grunnleggende forutsetningene om at den enkelte advokat selv må skaffe oppdrag er det vanskelig å fastslå konkret hva som ligger i selskapets medansvar for å bidra. Det kan være tilsvarende vanskelig å fastslå når plikten kan anses brutt. Retten mener spørsmålene ikke kommer på spissen her, og kan ikke se at det er grunnlag for å kritisere selskapet. Wolland framsto travel og dårlig i stand til å håndtere de oppdragene han allerede hadde, han misligholdt sin egen plikt til å skaffe oppdrag og han var i uttalt konflikt med ledelsen og opptrådte i strid med selskapets interesser.»

Den omtalte Bhatti er Sidra Bhatti, som er majoritetsaksjonær og ektefelle av firmaets grunnlegger Afzzal Ghauri.

Annonse

Group Head of Legal NG Group AS

Lav verdi på aksjene

Tingretten er heller ikke enig i Wollands anførsel om at verdien av hans aksjer i Rogstad skal ligge på over fire millioner kroner. Tvert imot vurderer tingretten verdiene lavere enn hva Rogstad selv gjorde, i deres sluttinnlegg. Rogstad vurderte verdien til 154.000 kroner, mens tingretten, ved hjelp av et sakkyndig vitne, landet på 108.000 kroner. Wolland avslo opprinnelig et tilbud på 200.000 kroner, ifølge dommen.

Endelig avviser tingretten Wollands krav på honorar etter den såkalte VG-saken, der Rogstad krevde erstatning for VGs bruk av bilder av Rogstad-ansatte.

– Dommens premisser og dommens slutning taler for seg selv, skriver styreleder i Rogstad Olav Braaten i en kommentar til Rett24.