Hvert år gjennomfører kommunikasjonsbyrået Universum en undersøkelse ved 26 universiteter og høgskoler i Norge. Tidligere i mai opplyste firmaet at 14.519 studenter fra mer enn 100 studieretninger hadde svart på hva som er deres foretrukne arbeidsgivere.

Som i alle år tidligere setter dagens jusstudenter politiet på topp over yrker de ønsker seg til. Men noe er i endring. Der topp 20-listen i 2018 kun inneholdt ett klassisk forretningsjuridisk advokatfirma på topp 20, BAHR på 16. plass, er det i år blitt ni. Av disse er Wikborg Rein på topp, helt oppe på andre plass.

Alt i alt var det 7 private selskaper blant topp 20 i 2018. I år er tallet vokst til 12.

Markedsføring

– Hvis en vesentlig del av forklaringen her er at private aktører overskygger offentlige arbeidsgivere grunnet større markedsføringsbudsjetter, er det ingen ønsket situasjon fra vår side. Tvert imot mener vi det er veldig viktig at studentene får et balansert inntrykk av hvilke mulige arbeidsgivere som finnes der ute, sier Ola Nisja. Han leder Wikborg Reins satsing på tvisteløsning, og har selv vært fem år hos Regjeringsadvokaten, i tillegg til å ha vært universitetslektor på timebasis på universitetet.

oni_ola_nisja_3.jpg
Ola Nisja.

– Vi ser at dette går i bølger, det er ikke så mange år siden de offentlige arbeidsgiverne dominerte veldig. Det er gode grunner til at offentlige arbeidsgivere gjør det bra i slike kåringer – muligheten for å arbeide med samfunnskritiske spørsmål og til å fordype seg i offentligrettslige spørsmål for å nevne noen. Som en stor arbeidstaker for yngre er det viktig for for oss å understreke de mange positive sidene ved å arbeide i det offentlige, sier Nisja.

– Flere årsaker

Han mener erfaring fra både offentlig og privat sektor er én av flere veier til å bli en god jurist.

– Om man begynner i det private eller offentlige tror jeg man kan være mindre opptatt av. Man bør være mer opptatt av å begynne et sted hvor man får utnyttet sitt fulle potensiale, og får det hyggelig de første årene i sin karriere, sier Nisja.

Wikborg Reins rekrutteringsansvarlige partner, Ole Henrik Wille, mener studentene i dag har mye mer detaljkunnskap om arbeidsgiverne enn da han selv var student.

ole henrik wille.jpg
Ole Henrik Wille.

– Det er nok flere årsaker til denne utviklingen. Advokatfirmaene er blant annet mye mer aktive i sin markedsføring på universitetene. For Wikborg Reins vedkommende tror vi nok at hovedgrunnen til at vi gjør det så bra, er at vi har lykkes med å vise at det er faglig tyngde og godt arbeidsmiljø som preger oss, sier Wille.

Advokatfullmektig Cecilie Haadem leder Wikborg Reins traineekomité. Hun forteller at de ofte nevner for studentene at de også bør forsøke å få traineeopphold i de offentlige.

– Det å oppleve både det private og offentlige allerede under studiene gir bedre perspektiver, og et bedre grunnlag for å velge sin første jobb, sier Haadem.

Ingen bekymring hos RA

Hva studentene setter på topp, og hvor det er vanskeligst å få jobb, henger åpenbart ikke direkte sammen. Politiet, som alltid rangeres øverst, har mange stillinger og høy turnover. Til sammenligning har det prestisjetunge advokatkontoret Regjeringsadvokaten, som på årets liste er falt helt ned til 15. plass, få ledige stillinger og et meget trangt nåløye. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted er ikke bekymret for rekrutteringen.

Fredrik Sejersted.JPG
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

– For egen del blir jeg like imponert over søkerlistene hver gang vi lyser ut stillinger her hos Regjeringsadvokaten. Og selv om vi alltid oppfordrer nyutdannede til å søke, ser vi at mange av de beste i bunken ofte er folk som har begynt i det private, og så etter noen år søker seg over til oss. Så må vi huske at disse undersøkelsene bare sier noe om hva studentene tror er de mest attraktive stedene å jobbe. Og det er viktig for rekrutteringen rett fra studiet. Men det er jo ikke gitt at studentene alltid har skjønt hva som i virkeligheten er de aller beste stedene å være, sier Sejersted.

Han mener offentlig sektor, etter forholdene, holder seg godt på listene over studentenes preferanser.

– Så lenge vi har hatt disse undersøkelsene, har jeg vært positivt overrasket over at offentlige arbeidsgivere scorer så høyt som de gjør, særlig når man tenker på at veldig mange forbinder juristrollen med å være privat advokat. Og det er flott at politiet fortsetter å toppe rankingen. At en del av de private firmaene nå klatrer på listen, er kanskje ikke så rart. Det er klart det kan være spennende å jobbe som privat advokat, og mange av firmaene bruker jo også mye mer ressurser på å profilere seg overfor studentene enn det vi i det offentlige kan gjøre. Men generelt er jeg ikke bekymret for rekrutteringen av gode jurister til det offentlige. Det er veldig mange spennende og meningsfylte juristjobber i det offentlige, og selv om vi ikke kan konkurrere med de store firmaene på lønn, er det andre forhold som betyr mer for mange av de beste, sier Sejersted.

Disse er nye

Blant de som er falt ut av topp 20-listen fra 2018 til år, finner vi Sivilombudsmannen, Kommuneadvokaten i Oslo, Skatteetaten og statsadvokatembetene. Nykommere er blant andre Wikborg Rein, Thommessen, Wiersholm, SANDS, Schjødt, Simonsen Vogt Wiig, Hjort og Arntzen de Besche. 

Universums topp 20-liste i år, versus 2018:
  2020 2018
1 Politiet Politiet
2 Wikborg Rein Tingrettene
3 Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet
4 Økokrim Økokrim
5 Tingrettene Equinor
6 Høyesterett Sivilombudsmannen
7 BAHR DNB
8 Thommessen Arb.- og sos.dep
9 JD, lovavdelingen Regjeringsadvokaten
10 DNB JD, øvrige avdelinger
11 Wiersholm JD, lovavdelingen
12 Equinor Aker Solutions
13 JD, øvrige avdelinger Skatteetaten
14 Deloitte Statsadvokatembetene
15 Regjeringsadvokaten Høyesterett
16 SANDS BA- HR
17 Schjødt EY
18 Simonsen Vogt Wiig Deloitte
19 Hjort Kommuneadvokaten i Oslo
20 Arntzen de Besche PwC