Med 14,2 milliarder i økt formuesskatt og 5 milliarder i økt inntektsskatt har SV langt mer penger å bruke på neste års statsbudsjett enn det regjeringen selv la til grunn i budsjettforslaget fra oktober.

I det alternative statsbudsjettet SV presenterte fredag, fremkommer det at partiet ønsker å bruke over 500 av disse millionene på styrket rettssikkerhet. I dette inngår 111 millioner på økt salærsats, 176 millioner til å høyne inntektsgrensen for fri rettshjelp, 103 millioner på oppgradering av domstolene og 129 millioner til å styrke krisesentrene.

Annonse

Konsernadvokat / Group Legal Counsel

– Smålig kutt

De 111 millionene til salærsats vil være nok til øke salærsatsen med 37 kroner, skriver SV.

– Med de 19 kronene som finnes i det eksisterende forslaget, så kommer man til 56 kroner økning. Da kommer man dit at vi møter den forventningene sektoren har, om at man ikke skal falle lenger bak den generelle prisstigningen, sier justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland.

– Samtidig hindrer vi det smålige kuttet som er foreslått godtgjørelsen til tolkene. Men det viktigste er at vi viser hvordan vi kan få et budsjett som styrke rettshjelpen i Norge med en høyere inntektsgrense for fri rettshjelp, samt at vi utvider rettshjelpslovens vireområde.

Vil ha advokater til innsatte

SV ønsker også å etablere ny advokatordning for innsatte i norske fengsler.

– Vi ser hvordan innsatte har fått sine rettigheter systematisk krenket på flere områder, gjennom blant annet isolasjon og nakenvisitasjoner. Det er derfor behov for en ordning som gir rettshjelp til innsatte.

En annen post i SVs alternativ er 18 millioner kroner til å øke antall dommerfullmektiger. Dette er stikk motsatt av regjeringens forslag, som gikk ut på å redusere antall dommerfullmektiger.

– Det vi i realiteten gjør her er å øke det i forhold til regjeringens forslag, slik at vi kommer ut omtrent på dagens nivå. Regjeringen har foreslått å redusere bruken av dommerfullmektiger, og det synes vi er dårlig ide, sier Unneland.

De to regjeringspartiene og SV starter forhandlingene i neste uke. Ettersom Ap og Sp ikke har flertall alene, er de avhengige av SVs stemmer for å sikre flertall for budsjettet. Budsjettforhandlingene pågår tradisjonelt frem til like før jul, slik at vedtak kan fattes før nyttår.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Domstolene øyner håp

SV foreslår altså å styrke domstolene med 103 millioner kroner. Av dette foreslår de 80 millioner til lokaler og generell styring av domstolenes økonomi, 18 millioner til dommerfullmektigstillinger og 5 millioner til kompetanseheving for dommere på vold og overgrep.

– Domstolene skal fortsatt ha virksomhet i hele landet, da er det viktig at de får lokaler som for eksempel tilfredsstiller kravene til sikkerhet og universell utforming. Det er også nødvendig at domstolene har like godt teknisk utstyr i hele landet. Det får vi ikke til, uten at Stortinget bevilger penger, sier avdelingsdirektør Jann Ola Berget i Domstoladministrasjonen.

DA har lagt til grunn at regjeringens budsjettforslag vil innebære en realnedgang i domstolenes ramme på over 100 millioner.

– Vi har lagt vekt på å forklare politikerne hvilke konsekvenser det vil gi, dersom vi må tilpasse budsjettet til bestemte kutt og manglende utgiftsdekning på til sammen 100 millioner kroner, sier Berget.