Mens vi venter på at digitaliseringen skal gi den tredje statsmakt enorme innsparinger, ble det torsdag i forrige uke utført en større teknisk oppgradering av domstolenes saksbehandlingssystem.

Dette har skapt en ustabilitet i kommunikasjonen mellom Aktørportalen og Lovisa, som nå over flere dager har gitt aktørene problemer med tilgangen til saksdokumentene.

Etter at Aktørportalen ble gjort obligatorisk i fjor, er nå over 10.000 brukere registrert. Tirsdag publiserte Domstoladministrasjonen en driftsmelding om problemene, og der fremkommer at DA fortløpende vurderer om det er behov for å gi generelt fritak fra forskrift om bruk av aktørportalen.

Fiks på kveldstid

Seksjonssjef for applikasjoner i Domstoladministrasjonen, Bjørn Are Lyngstad, forteller at de stadig jobber med å løse floken.

– Det som er skjedd er at vi har gjennomført et planlagt skifte av en applikasjonsserver, eller «motoren» til Lovisa. Dette gjorde Lovisa ustabilt, noe som forplanter seg videre ut i Aktørportalen, hvor mange har opplevd problemer de siste dagene. Vi gjorde en fiks i går kveld, og siden har situasjonen bedret seg betydelig. Såpass mye fungerte tirsdag at vi ikke ønsket å ta Lovisa ned i arbeidstiden, men vi vil gjøre en ny fiks tirsdag kveld, og håper dette vil innebære ytterligere bedret ytelse onsdag, sier Lyngstad.

DA opplyser at omtrent 2000 unike brukere er innom hver dag, og normalt omtrent 200 samtidig.

Lyngstad forteller at de i loggene kan se at mange ikke har kommet inn i Lovisa, etter som systemet har svart så tregt at de er blitt avvist. Hvor mange som er blitt berørt har de ikke tall på.