I dag møtes styret i Domstoladministrasjonen, og på agendaen står nok en gang innføring av felles ledelse av flere tingretter. Denne gangen er det Alta og Hammerfest tingretter som er på tegnebrettet, ettersom sorenskriveren i Alta går av med pensjon til høsten. Samtidig går sorenskriveren i Alta inn i en konstitusjon som lagdommer ved Hålogaland, og administrasjonen anbefaler derfor en videre utredning at de to tingrettene legges inn under felles ledelse.

Dette skjer samme dag som Klassekampen skriver at to tingretter på Vestlandet sist uke valgte å gå inn for full sammenslåing.

kk250219
Klassekampen i dag. (Faksimile)

– Me ser at tingretten her er så liten at alt tydar på at Domstolskommisjonen vil legga han ned, sier sorenskriver Klaus Skjeldal, ved Hardanger tingrett. I Hardanger frykter de at tingretten skal bli lagt inn under Bergen tingrett, og håpet er at en sammenslåing med nabodomstolen kanskje skal kunne spare dem for dette.

Skjeldal sier til avisen at han frykter at enkelte av de som skal dømmes rett og slett ikke dukker opp dersom de må reise i timesvis.

– Det blir heller ikkje lett for dei som skal vera meddommar, sier han.

Det er i dag mer enn 60 tingretter i Norge, og det er ingen tvil om at Domstolkommisjonen kommer til å foreslå en betydelig reduksjon av dette tallet.

En rekke domstoler forsøker nå å komme kommisjonen i forkjøpet, for selv å styre prosessen. I Vestfold er sammenslåingen allerede fullført, og i Østfold besluttet nylig de ansatte i fire av fylkets fem tingretter seg for å gå inn for sammenslåing.