Mennene er tiltalt for grove bedragerier for over 47 millioner kroner. Mennene drev en forening, og mottok tilskudd fra departementene for å utarbeide rapporter.

– Bedrageriene mot departementene er omfattende. Denne type kriminalitet bidrar til å undergrave bistandsarbeidet i Norge og svekke vårt tillitsbaserte system, sier påtaleansvarlig og statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn.

Den ene tiltalte av de to tiltalte var for øvrig, uten at dette er en del av saken som nå er etterforsket, sakkyndig vitne da domstolene behandlet den omstridte saken om vindmøllene på Fosen. Staten argumenterte for at området fortsatt ville kunne brukes til vinterbeiting etter vindkraftutbyggingen, men fikk ikke medhold.

Den nå tiltalte mannen var engasjert av reineierne, og tilleggsutredningen han lagde forut for lagmannsrettens behandling var et sentralt bevis da retten konkluderte med at vinterbeitet gikk tapt som følge av vindkraftverket. Aftenposten omtalte forbindelsen i fjor vår.

Annonse

Konsernadvokat / Group Legal Counsel

Avviser bedrageribeskyldninger

Filter Nyheter skriver at bedrageritiltalen trolig er den største noensinne mot en mottaker av bistandspenger i Norge. Pengene ble bevilget i forbindelse med større internasjonale prosjekter i samarbeid med FN og Interpol.

Den første tiltaltes forsvarer, Fredrik Berg, sier til avisen at hans klient avviser beskyldningene om bedrageri. Han står fast på at rapportene Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet mottok var av høy kvalitet.

– Programmene var operativt rettet i nært samarbeid med FN og Interpol. Dette gjenspeiles i kostnadene. På denne bakgrunnen er beskyldningene om at departementene skulle være bedratt, feil. Våre bevis til støtte for dette vil vi fremme for retten. Utover dette ønsker verken vi eller vår klient å kommentere, skriver advokat Berg til Filter Nyheter.

– Bedratt fellesskapet for betydelige summer

Økokrim mener at deres etterforskning har avdekket at mange millioner av tilskuddsmidlene ikke var brukt. I tillegg skal flere millioner kroner av midlene ha blitt brukt på urettmessige kjøp av blant annet hytte, biler og andre private utgifter.

– Tilskudd og støtte fra det offentlige gis gjennom et tillitsbasert system og er i svært mange tilfeller basert på opplysninger fra mottakerne. Slik har det også vært i denne saken. Vi mener at de tiltalte grovt har misbrukt dette systemet, og bedratt fellesskapet for betydelige summer, sier statsadvokat Horn.