Tone Sverdrup (67) er siviløkonom og dr. juris. Hun har vært konstituert som dommer i Høyesterett tre ganger tidligere, sist i 2009.

Sverdrup er spesialist i familierett, og skrev i 1997 sin doktoravhandling om «Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift
samliv». Hun ble professor i 2000.

Direktør ved Høyesterett Gunnar Bergby opplyser til Rett24 at konstitusjonen skal dekke opp fraværet av dommerne Utgård og Tønder.

- Karl Arne Utgård skal ha permisjon fra 12. mars til og med 31. mai for å ferdiggjøre innstillingen til allmenningsutvalget, hvor han er formann. Bård Tønder fratrer ved oppnådd aldersgrense 31. mai. Hans embete kunngjøres ikke ledig, idet Erik Møse kommer tilbake 13. august. Tone Sverdrup dekker da opp fraværet fra 12. mars og ut juni 2018, opplyser Bergby.