I ekstraordinært statsråd onsdag gjorde Tor Mikkel Wara sin retur til toppolitikken, etter nesten 25 års fravær. Det skjedde da 53-åringen ble utnevnt til ny statsråd for Justis- og beredskapsdepartementet.

Fiskeriminister Per Sandberg overtok porteføljen da Sylvi Listhaug trakk seg, og ifølge NTB opplyses det fra flere hold at Sandberg ville beholdt stillingen dersom han hadde ønsket den.

Offentliggjorde kundelister

Wara tilhørte på 80- og tidlig 90-tall den liberalistiske fløyen i FrP. Han var blant de mange unge ideologene som forsvant ut av partiet under den berømte splittelsen på Bolkesjø-landsmøtet i i 1994, da liberalistene og innvandringsmotstanderne i FrP barket sammen.

Siden 2010 har Wara vært partner i kommunikasjonsbyrået First House, og blant de første spørsmålene som ble reist var diskusjonen rundt hans kundelister som profesjonell lobbyist.

– Wara må offentliggjøre sine kundelister, det er helt klart. Hvis han ikke har noe å skjule, hvis han ikke kommer til denne nye jobben som justisminister uten bindinger, så er det bare å legge kundelistene på bordet. Det forventer nok Frps egne velgere også, sier Rødts Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Straks statsråd var avsluttet onsdag offentliggjorde First House de av Waras kunder som har samtykket til offentliggjøring. Av denne listen fremgår det blant annet at Wara tidligere har hatt oppdrag for Politiets Fellesforbund.

Se kundelisten her

Reformer?

Sveinung Rotevatn (V) ble i samme statsråd gjenutnevnt som statssekretær for justisministeren. Dermed er det to politikere med tydelig liberal profil som sitter ved roret i norsk justispolitikk.

Det skjer samtidig som både Riksadvokaten og flere andre politikere har tatt opp spørsmål om kursen i norsk strafferettspleie.

Politiske spørsmål som er på vei opp, er knyttet til både bruken av minstestraffer, det generelle straffenivået, straffen for rusmisbruk og alternative straffeformer.

I tillegg til Rotevatn består statssekretærkorpset for justis- beredskaps- og innvandringsministeren av

  • Thor Kleppen Sættem (H)
  • Knut Morten Johansen (FrP)
  • Torkil Åmland (FrP)
  • Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (FrP) (I permisjon)