Begge de to utnevnelsene som ble gjort fredag stammer fra vedtak Innstillingsrådet for dommere gjorde i april. Den ene gjelder Anne Horn, som blir lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Hun har har vært dommer i Bergen tingrett siden 2009. Før det var hun hos Kommuneadvokaten i Bergen.

Den andre utnevnelsen gjelder Karin Skedsmo Danevad, som blir tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett. Hun er i dag konstituert tingrettsdommer ved samme domstol, med lang bakgrunn fra påtalemyndigheten.

Annonse

Bli en del av vårt ledende M&A- og kapitalmarkedsteam!

Også et ledig embete i Trøndelag ble behandlet på aprilmøtet i innstillingsrådet. Der ble Lars Inderberg Vodal, som eneste kandidat, innstilt. Denne stillingen ble imidlertid ikke behandlet i denne ukens statsråd.

Vodal er for tiden konstituert som tingrettsdommer ved samme domstol, men har siden 2015 vært nemndsleder i det som nå heter Barneverns- og helsenemnda, men som frem til nyttår het Fylkesnemnda.