Politikkutvikling går raskt i koronaland. For bare halvannen uke siden ble Domstoladministrasjonens radikale forslag om endringer i meddommerordningen sendt på høring. Hensikten med forslaget var å redusere smitterisikoen i domstolene. Nå er store deler av forslaget lagt dødt.

Det er klart etter Domstoladministrasjonen mandag formiddag orienterte Justisdepartementet om at de ikke lenger opprettholder forslaget. I hvert fall ikke den delen som gjelder tingrettene.

Dette skjer etter at stortingsrepresentant Peter C. Frølich (H) i realiteten parkerte forslaget, i et intervju med Rett24 tidligere mandag morgen. Kort tid etter varslet også Dommerforeningen at de har endret syn.

Prinsipiell forskjell

Kommunikasjonssjef Yngve Brox sier Dommerforeningens endrede syn var viktig.

– Dommerforeningen har vært helt sentral i hele dette arbeidet, og når de ikke lenger støtter forslaget, så tar vi det til etterretning. I tillegg kommer de Oslo tingrett forteller, om at de nå kan øke kapasiteten ganske kraftig.

Den avgjørende hendelsen som har fått domstolenes holdning til å endre seg, er de nye retningslinjene om at én meter avstand er tilstrekkelig. Dette endrer premissene for tingrettene radikalt. Ifølge Yngve Svendsen vil Oslo tingrett nå få dobbelt så mange tilgjengelig rettssaler. For lagmannsrettene er det mer komplisert, da fem meddommere uansett vi kreve mye plass. Her er domstolenes forslag en midlertidig reduksjon til tre meddommere.

– Rent prinsipielt mener vi dette forslaget bør være mye mindre omstridt enn forslaget for tingrettene. Vi har imidlertid i første omgang bedt lagmannsrettene gi tilbakemelding i løpet av dagen på hva det er mulig å få til innenfor rammene av de nye retningslinjene, sier Brox, som føyer til at domstolene nå forventer ekstramidler i revidert nasjonalbudsjett til innleie av eksterne lokaler. Lime-saken alene vil koste Borgarting lagmannsrett 2,5 millioner i leie frem til sommeren.

– Gode nyheter

Leder av Forsvaregruppen, Marius Dietrichson, har vært kritisk til forslaget fra DA. Nå er han lettet.

– Dette var gode nyheter. Vår holdning til Domstoladministrasjonens forslag er at gitt de nye reglene, så kan saker avvikles med dagens ordning, også i lagmannsretten, sier Dietrichson.

Stortingsrepresentant Peter C. Frølich, mener DAs nye standpunkt er fornuftig.

– Vi skal på vår side kaste oss rundt og levere tiltak som hjelper domstolene. Det skal vi klare uten at tiltakene griper for sterkt inn i fundamentene i rettssystemet vårt, sier Frølich.