Mandag levnet stortingsrepresentant Peter C. Frølich Domstoladministrasjonens korona-forslag liten sjanse i den politiske behandlingen. Nå får han støtte fra en aktør som opprinnelig var tilhenger av planen.

Kjernen i planen, som ble laget av Domastoladministrasjonen, gikk ut på redusere antall meddommere i lagmannsrettene fra fem til tre, og å øke antall enedommersaker i tingrettene. Forslaget ble i høringen støttet av blant andre Riksadvokaten og Dommerforeningen, men avvist av Advokatforeningen.

– Dette var i utgangspunktet et godt tiltak for å få til økt drift under koronarestriksjonene, men det var inntil torsdag. Det sier Wiggo Storhaug Larssen, lagdommer i Gulating og leder for Den norske dommerforening. Med «inntil torsdag» sikter han til de oppdaterte smittevernrådene som sist uke ble sendt ut fra myndighetene, der minimumsavstanden reduseres fra to til én meter.

– Bør trekke forslaget

– Det nye smittekravet har på et vis trukket teppet unna forslaget, i hvert fall for tingrettenes del, sier Larssen. Søndag uttalte sorenskriver Yngve Svendsen at Oslo tingrett kan doble antall rettssaler med de nye kravene.

– Opplysningen om at Oslo kan behandle atskillig flere saker viser dette, og jeg vil anbefale at domstoladministrasjonen trekker lovforslaget vedrørende tingrettene. Når det gjelder lagmannsrettene er situasjonen mer uklar, her mener jeg man heller får avvente litt og se hva som er mulig å få til med plexiglass og andre tiltak.

Larssen mener fortsatt det var riktig av Domstoladministrasjonen å fremme forslaget, ettersom behovet for å få statsmakten i gang igjen var prekært.

– Men etter endringen er det ikke lenger faktumgrunnlag for et slik endring, sier Larssen.