Etter kommunevalget i 2019 har Trondheim kommune vært styrt av en koalisjon av Ap, SV, MDG og Sp. I deres felles politiske plattform for perioden 2019 – 2023 fikk SV gjennomslag for følgende formulering:

«De rødgrønne vil:

  • (...) Ikke tillate skjenkebevilling til strippeklubber»

«Vi ønsker ikke å legge til rette for en bransje som er kvinneundertrykkende. Vi er et feministisk parti», uttalte varaordføreren fra SV til Adresseavisen.

Trondheim kommune har ifølge dommen som mandag kom fra Trondheim tingrett kun én strippeklubb, og det er «Dreams Showbar», som eies og drives av selskapet Erma AS. I høringsrunden fikk forslaget hard medfart, blant annet fra politiet, som mente man ikke kunne forskjellbehandle på dette grunnlaget. Dette hindret imidlertid ikke kommunen fra å vedta følgende:

«I Trondheim gis det ikke skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende. Konsepter som kopler denne type underholdning med alkoholsalg kan virke belastende, diskriminerende eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte, bl.a. ansatte og utøvere, barn og unge, andre næringsdrivende i området og i kommunen for øvrig, på nærmiljøet rundt skjenkestedet, menneskeverd og likestilling.»

Kort tid etter ble strippeklubben nektet fornyelse av skjenkebevillingen, men nå har selskapet bak nattklubben fått medhold i tingretten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utenforliggende hensyn

Tingretten legger til grunn at kommunen står svært fritt til å styre skjenkereglene, men at den ikke kan basere seg på «betraktninger som er uten enhver forbindelse med alkoholpolitiske hensyn». Sistnevnte er et sitat fra rettspraksis.

Tingretten kommer til at kommunen har bygget vedtaket på utenforliggende hensyn, som mangler forankring i alkoholpolitiske hensyn. Det er da ikke av betydning om det er andre aktverdige formål bak vedtaket:

«Etter bevisførselen er det (...) rettens inntrykk at det ikke er samfunnsmessige eller individuelle skadevirkninger av alkoholbruk som har stått sentralt, men i stedet anførte ulemper av stripping. De hensyn som bystyrets flertall har vektlagt i denne saken – likestillingshensyn/diskriminering, trakassering, utnytte mennesker i sårbar situasjon, menneskehandel og byens profil og omdømme – kan neppe i seg selv sies å være alkoholpolitisk begrunnet ut fra en rimelig tolkning av dette begrepet.»

Erma AS tilkjennes fulle sakskostnader, men tingretten kapper salæret fra 510.000 til 400.000 kroner.