«Hadde jeg visst at å anmelde og vitne var så tungt og tøft, hadde jeg aldri gjort det. Jeg tenker aldri mer. Og det gjør sikkert flere enn meg.»

Det forteller ett av vitnene som er intervjuet i en omfattende undersøkelse Dagbladet gjengir lørdag. Undersøkelsen er laget av Domstoladministrasjonen, som opplyser at det er et økende problem med truende situasjoner på gangen i retten før eller etter at noen skal vitne.

– Det virker å være vanligere enn tidligere at tiltalte har med «støttespillere» i retten, og noen har opplevd skremmende hendelser på gangen med disse. Det rapporteres om at det skjer mer og mer av det, sier seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen, Jenny Melum.

Bedring

Samtidig viser undersøkelsen at andelen vitner som var nervøse for å vitne, er noe lavere enn da tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2012.

– Det er viktig å understreke at generelt er tilbakemeldingene fra vitnene gode. Men det er mange som forteller om nervøsitet, og det er en del som opplever at det er krevende å vitne, sier Melum.

Undersøkelsen er basert på 810 mottatte svar av 3000 utsendte invitasjoner. I tillegg er det gjort ti dybdeintervjuer med vitner fra straffesaker og fire fra sivile saker.

Les Dagbladets artikkel her