Reglene gjelder for domstolens ni medlemmer og er innført etter mange måneder med press. Til tross for at andre medlemmer av det føderale juridiske systemet i USA har hatt etiske regler, har disse reglene så langt ikke omfattet høyesterett.

Nylig erkjente høyesterettsdommeren Clarence Thomas at han ved flere anledninger i fjor fikk låne privatfly fra en Texas-milliardæren Harlan Crow. Dommer Samuel Alito skal ha reist på en luksustur til Alaska som ble betalt av to republikanske givere, uten at han oppga det. Også dommer Sonia Sotomayor har fått søkelyset rettet mot seg.

De rause gavene til dommerne har utløst debatt i USA, der enkelte nå stiller spørsmål ved om dette påvirker de viktige kjennelsene de avsier.

Annonse

Vi søker etter 1-2 advokater/advokatfullmektiger

– Formalisering

Dommerne forsikrer i en usignert uttalelse at de følger etiske standarder.

– Fraværet av et regelverk har de senere år ført til en misforståelse om at høyesterettsdommere, til forskjell fra andre jurister i landet, anser seg selv som ubundet av etiske regler, skriver de.

– For å oppklare denne misforståelsen legger vi fram dette regelverket, som i grove trekk representerer en formalisering av prinsipper som vi lenge har ansett som styrende for vår opptreden, heter det videre.

De som er utnevnt til USAs høyesterett, kan sitte i stillingen livet ut.

Mangler håndhevelsesmekanisme

Det nye regelverket har blitt møtt med både positive og negative reaksjoner, og flere har merket seg at det mangler en mekanisme for håndhevelse.

– Dette er et skritt som har blitt etterlyst i lang tid, men et etisk regelverk er ikke bindende med mindre det fins en mekanisme for å undersøke mulige brudd og håndheve reglene, sier den demokratiske senatoren Sheldon Whitehouse, som lenge har kjempet for et regelverk for høyesterettsdommere.

Steven Lubet, som underviser i juss ved Northwestern-universitetet, sier at regelverket svarer på offentlighetens krav på en respektfull og grundig måte. Men også han ser enkelte mangler, blant annet at dommerne selv skal bestemme om de vil trekke seg fra en sak.

Annonse

Juridisk rådgiver

Fallende tillit

– Ingen bør bestemme selv om de er forutinntatt, men de fastholder at de skal det, sier Lubet.

Folks tillit til og oppslutning om domstolen nærmer seg et rekordlavt nivå, ifølge en meningsmåling Gallup offentliggjorde 2. oktober, like før domstolen trådte sammen til en ny sesjon.