Tina Comoe og Emilie Austad ble kåret til vinnere med tre mot to stemmer. Dommerpanelet fremhevet at vinnerlaget var sikre på seg selv, hadde en jevn tone, og ikke ble stresset av spørsmål fra dommerne, opplyser ELSA.

Dommerne i år var professor Mads Andenæs, høyesterettsdommer Erik Thyness, lagdommer Frode Elgesem, advokat Erling O. Lyngtveit og advokat Thomas Horn.

Caset i årets finale gjaldt gyldighet av vedtak om passnektelse og passbeslag. Spørsmålene var om vedtakene var ugyldige etter passloven, og om de var et inngrep i Peder Ås menneskerettigheter etter Grunnloven og EMK.

Slumsete Peder hadde mistet passet sitt tre ganger på ti år, og vinnerne argumenterte på vegne av staten for at han burde nektes å få utstedt nok et pass.

Motstanderlaget besto av studentene Christel Ingebretsen og Millie Famestad.

Konkurransen ble arrangert i samarbeid mellom ELSA Oslo, Advokatfirmaet Hjort og Advokatforeningen.