– Jeg er glad du ringer!

Det er høsten 2017, og partner i Advokat24, Øyvind Olsen, har akkurat ringt sønnen til en tidligere saksøkt ved Oslo byfogdembeter. Årsaken til telefonen, er at Olsen har funnet noe rart i firmaets saksbehandlingssystem.

I dag, to og et halvt år senere, står en av Olsens tidligere kolleger tiltalt for gjentatte tilfeller av korrupsjon og utroskap.

Rett24 omtalte tiltalen her

– Vanskelig å tro

– Jeg må innrømme at den historien sønnen fortalte rett og slett var veldig vanskelig å tro på, forteller Olsen, når Rett24 møter ham på kontoret i Oslo sentrum.

Ifølge tiltalen har advokaten, som oppnevnt medhjelper for Oslo byfogdembeter, tatt betalt fra skyldnere for å forpurre tvangssalget av eiendommene deres. Advokaten forlot firmaet ved utløpet av 2016, og tok da med seg sine aktive saker.

– Grunnen til at jeg oppdaget dette, var ganske tilfeldig. I saksbehandlingssystemet lå det noen gamle saker som ikke var arkivert. Dette skulle jeg rydde unna. Men det hastet jo ikke, så det ble stadig utsatt. Høsten 2017 tok jeg tak i det, og da stusset jeg veldig på en av sakene som lå der. Det var et tvangssalg som hadde pågått i fem år. Det var jo uvanlig lenge, så jeg åpnet saken. Der fant jeg en flere år gammel epost fra sønnen til skyldneren, med et telefonnummer. Så jeg ringte nummeret for å høre hvorfor saken ble så gammel, forteller Olsen.

Skjulte gjelden for barna

Historien sønnen fortalte ham, starter helt tilbake i 2010. Uten å fortelle det til familien sin, hadde faren hans, som er drosjesjåfør i Oslo, pådratt seg gjeld han ikke klarte å betale. Kreditor har derfor gått til byfogden for å få tvangssolgt leiligheten han eier sammen med sin ektefelle, der hele familien bor. Inkludert sønnen, som nå forteller.

– Han holdt dette helt skjult for familien. Han ville ikke miste ansikt. Og det var den svakheten advokaten utnyttet, forteller sønnen. Rett24 har valgt å anonymisere ham, av hensyn til hans far.

Det skulle ta fire år før sønnen fikk kunnskap om farens pengeproblemer. I mellomtiden hadde faren, ifølge tiltalen fra Oslo statsadvokatembeter, betalt byfogdens medhjelper rundt 200.000 kroner for å hindre utkastelse av familien, gjennom en mengde småbeløp.

– 200.000? Var det så mye...? Det visste jeg ikke.

Sønnen har ikke hørt beløpet før Rett24 leser fra tiltalen. Farens pengeproblemer kom ikke for en dag før i 2014, da tvangsfravikelsen omsider ble et faktum. Plutselig sto hele familien på gata.

– Pappa fortalte at advokaten i flere år hadde bedt om penger i forskjellige størrelser, og «hostesaft» som han kalte det. Dette var alkohol. Jeg sa til pappa at dette hørtes ikke riktig ut. Advokaten hadde forklart at det var vanlig, at det gikk til dekning av reise og bompenger og sånt. Men jeg søkte på nettet, og det stemte jo ikke, forteller sønnen.

«Har du gryn?»

Uten tak over hodet bestemte de seg for å klage til byfogden, som fikk oversendt SMSer mellom advokaten og skyldneren gjennom flere år. I en av utskriftene står for eksempel: «Begjæring går i posten onsdag hvis jeg ikke får minst det du lovet på fredag.» En annen dialog i utskriften foregår slik:

Byfogdens medhjelper: «Har spurt om kopi av stevningen. Den manglet. Når får jeg det du nevnte i forrige uke? Har tomme lommer.»

Skyldneren: «Han har sendt det til deg snakket han i går. Ellers kan du få kopi fra meg kan møte deg men har bare 500 gryn. Hva vil du?»

Byfogdens medhjelper: «Kan du møte meg før fire i dag så får jeg kopi og gryn?»

Skyldneren: «Ok ringer deg»

Byfogdens medhjelper: «Greit» 

(en uke senere)

Byfogdens medhjelper: «Har du noe gryn denne uken?»

Papirene er stemplet inn på byfogdens kontor den 3. april 2014.

– Så hørte vi ikke mer, før fire-fem dager senere. Da ringer advokaten til pappa, og sier at vi kan få tilbake nøkkelen til leiligheten mot at vi trekker tilbake klagen.

Trekker klagen 

Hele familien har på dette tidspunktet flyttet inn i leiligheten til en slektning, for å ha tak over hodet.

– Der og da var det et enkelt valg, med tanke på situasjonen vi var i. Tilbaketrekkelsen av klagen dikterte han nærmest selv. Vi fikk beskjed om at vi måtte levere den til byfogden og få stempel, så skulle vi få tilbake husnøkkelen.

I tilbaketrekkelsen, som er stemplet inn hos byfogden 11. april 2014, står det at anklagene var oppdiktet, i et forsøk på å få utsatt tvangssalget. Byfogden bestemmer seg, som følge av dette, for ikke å forfølge saken videre.

Senere løser gjeldssaken seg, ved at barna kjøper leiligheten på tvangssalg. Slik kommer medhjelperens oppdrag omsider til veis ende. Men han glemmer altså å arkivere saken i datasystemet til Advokat24.

– Hadde han arkivert saken, ville vi aldri kontrollert den etter at han sluttet. Men at byfogden ikke reagerte, er for oss nesten like sjokkerende. At de legger saken død bare fordi sønnen sender et brev og trekker klagen. Vi kan altså ha hatt en utro tjener i gangene her i flere år, fordi vi ikke fikk vite noe om dette, sier Olsen.

Ikke den eneste

Selv var han ikke tvil om at han skulle gå rett til politiet med det sønnen fortalte. Der ble det iverksatt en omfattende etterforskning. Høsten 2018 ble advokaten pågrepet, og etter tiltalen skal han ha brukt samme prosedyre overfor flere andre skyldnere i samme periode.

– Vi har hatt et godt samarbeid med politiet, som har tatt dette veldig seriøst hele tiden. Men jeg skjønner ikke hvordan byfogden kunne gjøre noe annet enn å reagere, da de fikk se denne dokumentasjonen, sier Olsen.

Sorenskriver ved Oslo byfogdembeter Inga Merethe Vik, sier hun ikke ønsker å gå nærmere inn på forhold som skal behandles av Oslo tingrett i forbindelse med straffesaken.

– Ble det gjort noe fra byfogdens side for å følge opp den informasjonen som var vedlagt klagen i 2014?

– Klagen ble forelagt medhjelper, men saksøkte trakk klagen før medhjelper fikk svart. Saken ligger noen år tilbake i tid, men det antas at retten ikke gikk videre inn i saken fordi den ble trukket. For øvrig viser jeg til at dette er forhold som har tilknytning til straffesaken. For så vidt gjelder Advokat24, bemerkes at domstolens medhjelperoppdrag er personlige, og at avtalen om medhjelperoppdrag ble inngått med advokaten selv, sier Vik.

Advokatens forsvarer, Oscar Ihlebæk, opplyser at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, men at han ut over det ikke ønsker å kommentere saken.

Det er satt av én uke til hovedforhandling i saken, med oppstart 21. september.