Ekteparet kjøpte den 204 kvadratmeter store villaen på Fornebu for snaut 8 millioner kroner i 2011. Seks år senere solgte de den til et eiendomsselskap for 34 millioner kroner. I tillegg skulle de få 4 millioner i rabatt ved kjøp av to leiligheter, som utbyggerne skulle oppføre i området.

Gevinst ved salg av egen bolig er skattefritt, mens gevinst ved salg av tomt skal beskattes. Skatteetaten mente den aktuelle overdragelsen tilhørte sistnevnte kategori. I fjor fikk de to ektefellene derfor varsel om at de begge ville få økt sine alminnelige inntekter med 15.027.862 kroner.

Normalt vil det tilsi en skatteregning på til sammen rundt 6,6 millioner.

Annonse

Jurist ved REK nord

Kjøpt for å rives

Ektefellene gikk til sak mot Skatteetaten, men lagmannsretten gir staten fullt medhold. Retten legger til grunn at eiendommens verdi som bolig var 15 millioner kroner, og at salgssummen på 38 millioner derfor ikke var uttrykk for eiendommens alminnelige omsetningsverdi som bolig.

«Selv om bebyggelsen var en fullt ut funksjonell enebolig av normalt god stand, er det klart at salgsverdien ikke var påvirket av den påstående bebyggelsen. Det var utviklingsmulighetene uten bebyggelsen som var bestemmende for prisen», skriver lagmannsretten, og legger til at det «er ingen tvil om at kjøpers intensjon er å rive bebyggelsen».

Ekteparet anførte også at en slik regel som Skatteetaten legger opp til innebærer en utilgjengelig regel som er umulig å praktisere. Heller ikke dette synet deles av lagmannsretten:

«Slik lagmannsretten har oppfattet statens anførsler, gjøres det gjeldende at grensedragningen mellom boligsalg og tomtesalg må trekkes etter de retningslinjer som følger av Høyesteretts praksis. Det er disse retningslinjene som er lagt til grunn for vurderingen ovenfor, og lagmannsretten kan ikke se at det fører til en utilgjengelig regel som ikke lar seg praktisere.»

I tillegg til skattesmellen, må ekteparet ut med 56.000 kroner for Regjeringsadvokatens arbeidsinnsats.

Dommen er ikke rettskraftig, og kan leses her.