Nylig ble det kjent at Geir Sviggum går av som styreleder i Wikborg Rein, og blir erstattet av Sigurd Opedal. Opedal leder også firmaets avdeling for M&A og private equity. Samtidig gikk Sviggum over i ny rolle som managing partner, etter Finn Bjørnstad.

Lederskiftet kommer samtidig som Wikborg Rein har lagt opp til en storstilt feiring av firmaets 100-års jubileum. Den fant sted i Den norske opera torsdag kveld, der om lag 1.000 inviterte gjester fikk se en ballettoppsetning av Tornerose.

Annonse

Juridisk rådgiver

Opp i nedgangstid

Den nye MPen forteller at han overtar en bedrift som, tross labert marked, har kraftig vekst.

sigurd opedal.jpg
Sigurd Opedal er ny styreleder i Wikborg Rein.

– Jeg tar over et firma som har veldig god fart, så dette lederskiftet er ikke utslag av et behov for ny kurs. Totalbildet er at vi er opp 10 til 11 prosent i forhold til samme tid i fjor. I den verden vi lever i nå for tiden, er det ganske spesielt, sier Sviggum, og viser til at antall transaksjoner i markedet generelt er kraftig ned fra i fjor.

– Det er transaksjoner som er lokomotivet i et moderne advokatfirma. Arbeidet med transaksjoner smitter over på mye av firmaets øvrige virksomhet, på mange rettsområder. Og tallenes tale er klar, transaksjonsmarkedet generelt i Norge har ikke vært så svakt på mange år. Likevel er vår corporate-avdeling opp mer enn 20 prosent mot samme tid i fjor. Dette er noe vi er veldig tilfreds med, sier Sviggum.

Lederskiftet ble klart i mars

Merger Markets rapport for andre kvartal, viser ifølge Finansavisen en nedgang på rundt 20 prosent i transaksjonsmarkedet, sammenlignet med 2022. Rundt 190 transaksjoner i fjor, er blitt rundt 150 i år, skrev avisen onsdag.

– Vår utvikling under Finn Bjørnstad, viser at dette lederskiftet ikke skjer fordi det er behov for ny kurs. Han gir seg på topp. Det er mer et utslag av at man kommer til et tidspunkt der det er på tide med et bytte i sentrale posisjoner. Jeg går jo også av som styreleder, og rotasjon er sunt. Man får alltid en revitalisering når man bytter personer i lederstillinger. Vi har hatt dialog over lang tid om når det vil være naturlig for Finn å gå av som managing partner, og dette ble avklart internt allerede i mars.

Annonse

Legal Counsel - Competition & Antitrust

Fortsetter som advokat

– Du har vært en veldig utadrettet styreleder, hvordan vil dine oppgaver endre seg som MP?

– Vi har laget en lederstruktur der jeg skal fortsette aktivt som advokat. Det tror jeg er nyttig av mange grunner. Det er sunt for en leder å stå midt oppi saksarbeid selv for å beholde følelsen av hvordan hverdagen for de ansatte er. Jeg har dessuten hatt en omfattende advokatpraksis som det ville vært ugunstig for både klientene og firmaet om jeg skulle trekke meg helt ut av. Endelig innebærer en aktiv kombinasjon av MP-rollen med saksarbeid at behovet for å reetablere seg i markedet etter endt lederperiode blir vesentlig redusert, sier Sviggum.

Wikborg Rein ble i 2018 det første firmaet i Norge som passerte en milliard i omsetning. Tabellen under viser omsetningen til de fem største i 2022, vekst i prosent siden 2021 (tall i millioner, klikk på kolonnen for å sortere):

Firma20222021Vekst202020192018
Schjødt1858166211.8%14231088878
Thommessen144113139.7%1108976910
Wikborg Rein139413007.2%116510771005
Wiersholm1122101510.5%896853777