Denne uken arrangeres Advokatenes fagdager 2019 på Folkets Hus i Oslo, og torsdag kveld var det fest på taket av Steen & Strøm. Der ble den årlige Talentprisen delt ut for åttende gang. Prisen skulle i år gå til det advokatfirmaet som har kommet lengst i sin digitale satsing, og vinneren ble Norges største firma, Wikborg Rein.

– Vinneren har skapt en kreativ strategi og en innovasjonskultur som gjennomsyrer måten advokatene arbeider på. Wikborg Rein er modig og tør å tenke nytt. De har utviklet et fellesskap som strekker seg utover den teknologiske satsingen – og som peker mot innovasjon i hele firmastrukturen, sa Lawbotics-gründer Merete Nygaard, da hun på vegne av Advokatforeningen delte ut prisen.

 De øvrige nominerte var

  • Help
  • Simonsen Vogt Wiig
  • Thommessen
  • Wiersholm

– Talentprisen henger alltid høyt. Men vi er litt ekstra stolte av å vinne når temaet er så tidsriktig og fremtidsrettet som i år. Vi er imponert over de andre nominerte, og svært ydmyke over å hevde oss i denne sterke konkurransen, sier styreleder i Wikborg Rein, Geir Sviggum.

Advokater liker sushi

Direktør for JUS, Torbjørn Buer, opplyser at det er 900 advokater som har meldt seg på fagdagene i år.

– I tillegg er det solgt 750 billetter til festen. Totalt er det mellom 1300-1400 deltagere, sier Buer.

torbjørn buer
JUS-direktør Torbjørn Buer.

Nytt av året er at det ved oppstart ble holdt en felles seanse for alle deltakerne. Der presenterte trendanalytiker og «Brille»-journalist Nils Brenna en liten studie av deltakerne, basert på 450 besvarte spørreskjemaer.

– Grovt sett viste denne ganske uhøytidelige undersøkelsen at advokatene beskriver seg som snille, engasjerte, morsomme menneskekjennere.  De melder også om litt høyere opplevd lykke enn snittet i den norske befolkning. Ut over det viste undersøkelsen at advokatene i store trekk er som folk flest, dog med en høyere preferanse for sushi, forteller Buer.

– Hvordan har dere utviklet fagdagene i år, sammenlignet med i fjor?

– Det vi gjør hvert år, er å prøve å lage et opplegg som gir mest mulig fleksibilitet, kombinert med en dagsaktuelle og interessante kurs. Du kan velge din egen kursportefølje blant mer enn 70 foredrag. Dette krever mye logistikk, men er et viktig tilbud. Jeg vil også nevne at du får tilgang til alle disposisjonene fra alle foredragene, også til de du ikke får deltatt på. I år ønsket vi å involvere deltakerne på en litt annen måte både i forkant og etterkant. Det ene var undersøkelsen til Brenna om «Folk flest og advokater», videre har Advokatforeningen benyttet en interaktiv app under fagdagene, for å få tilbakemeldinger på hva medlemmene ønsker enda mer fokus på i sin arbeidshverdag, sier Buer.