At det melder seg færre søkere til domstollederstillinger enn til vanlige embeter er normalt, men ettersom det kun var én kandidat som søkte jobben som førstelagmann i Frostating lagmannnsrett, valgte Innstillingsrådet i oktober å utlyse stillingen på nytt.

Les: Bare én vil overta etter Sven-Jørgen Lindsetmo – nå lyses lederjobben i Frostating ut på nytt

Leder av innstillingsrådet Arnfinn Agnalt skrev i den forbindelse at han «forventer at Domstoladministrasjonen går aktivt ut for om mulig å rekruttere flere søkere».

Annonse

Jurist / advokat

Lagdommer meldte seg

Nåværende førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo varslet tidligere i år at han ikke tenker å fortsette som leder frem til pensjonsalder om sju år. Han fortsetter i stedet som lagdommer, og opprinnelig var det kun lagmann Hilde Vibeke Enger som søkte. Enger har erfaring som lagdommer i Frostating helt siden 2014, og rykket opp til lagmann i 2018. Tidligere i karrieren har hun vært både advokat, statsadvokat og fylkesnemndsleder.

Etter den fornyede runden har hun nå fått selskap i søkerbunken fra sin kollega i Frostating Tormod Andreas Sletten. Han har vært lagdommer siden 2019, men har fra tidligere rundt 30 års erfaring som advokat. De siste årene før han ble lagdommer var han partner i Riisa & Co.

En tredje søker meldte seg også, fremkommer det av søkerlisten, men vedkommende har siden trukket sitt kandidatur.

Behandles i november

Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstoladministrasjonen sier DA kontaktet aktuelle kandidater på mail og telefon, i tillegg til at direktør Sven Marius Urkes uttalte til Rett24 at de ønsket flere kvalifiserte kandidater.

– Vi er i arbeider nå med arbeidsgivermarkedsføring, altså hvordan vi skal tiltrekke oss aktuelle kandidater. Som en konsekvens av dette arbeidet vil det bli iverksatt ulike tiltak. Vi er midt i dette arbeidet, så det er for tidlig å si hvilke tiltak som vil bli iverksatt, sier Moen.

Hun opplyser at Innstillingsrådet for dommere regner med å behandle ansettelsen på neste møte, som skal holdes 20. og 21. november.