Kunnskap om ofrenes behov og reaksjoner førte til styrkede rettigheter. De siste årene er utviklingen reversert, ved innskrenkning av retten til bistandsadvokat og ny voldsskadeerstatningslov, skriver Nadheim. Arbeidet med avhandlingen er finansiert av Forskningsrådet og Justisdepartementet.