Han skrev masteroppgave om verdsettelsesregler i formueskatten og likhetsprinsipper, og har i tillegg en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.