André Møkkelgjerd arbeider hovedsakelig med utlendingsrett, folkerett, menneskerettigheter og strafferett. Han jobber i tillegg med helse- og trygdesaker, arbeidsrett, idrettsjus og andre sivile saker.

Han er forfatter av boken «Asylkoden – 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten», og medforfatter av Karnovs lovkommentar til utlendingsloven.