Bergo har erfaring med å bistå klienter innenfor alle aspekter av HR-rådgivning og personaloppfølging. Hun har solid kompetanse i oppfølging av individuelle personalsaker, så vel som i store omorganiserings- og nedbemanningsprosesser. I tillegg har hun, som tidligere dommerfullmektig i Drammen tingrett, erfaring innen tvisteløsning og prosedyre.