Tømmerås tiltrådte som partner i Advokathuset Justisia da advokatvirksomheten i hennes tidligere advokatfirma, Fru Justisia – din advokathjelp as, ble overført dit.


Tømmerås arbeider særlig med arbeidsrett og avtalerett, og bistår mindre bedrifter. Hun har også lang erfaring med familierett og erstatningsrett. I tillegg er hun sertifisert mekler, og arbeider for å utvikle mekling som en mer brukt tvisteløsningsmetode. Hun driver også foredragsvirksomhet.