Hesjedal Sending er spesialisert innen offentlige anskaffelser og prosedyre, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2009. Hun har også betydelig prosedyreerfaring fra en rekke andre rettsområder, og prosederer blant annet kontrakts- og erstatningstvister for alle instanser.