Grythe ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2006, og har jobbet i Wiersholm siden 2018. Anne Lise har lang erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner og fusjoner og oppkjøp, innenfor et bredt spekter av industrier. Hun har særlig fokus på rådgivning til noterte selskaper, herunder noteringer på Oslo børs/Euronext Growth og egenkapitaltransaksjoner, og oppkjøp og fusjoner som involverer noterte selskaper.