Han arbeider hovedsakelig i prosjekter som handler om næringsleie, transaksjoner og eiendomsutvikling. I tillegg til rådgivning prosederer han jevnlig for domstolene.