Foruten sin erfaring som advokat, har Andersen erfaring fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Under sin tid i Brussel prosederte han regelmessig for EFTA- og EU-domstolen.

I de senere år har han prosedert særlig innenfor offentlige anskaffelser. Andersen har også håndtert større konkurranserettslige etterforskningssaker.