Fra 2017 var hun visepolitimester i Troms politidistrikt, før konstitueringen som politimester. Tidligere har hun hatt flere politistillinger i samme distrikt, blant annet som politiadvokat og politiinspektør.