Øwre er spesialisert innen kontraktsrett, selskapsrett, finansiering, kjøp og salg. I tillegg har han siden 2010, for Oslo byfogdembete, bestyrt et tresifret antall offentlige dødsboer. For tiden jobber han hovedsakelig med arv og skifte.