Nilsen bistår bedrifter, boligselskaper og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning, og ofte er han involvert i reklamasjonssaker om kjøp av eiendom, varer og tjenester.